Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Eldrivna rullstolar med elektronisk styrning (ISO-kod: 122306)

Förskrivare

Arbetsterapeut

Inomhusanvändning

Kriterier

d450.4 Total svårighet att gå
och
d465.4 Total svårighet att förflytta sig med hjälp av utrustning (gånghjälpmedel eller manuell rullstol)
och
d410.3 Stor svårighet att ändra grundläggande kroppsställning (stående ställning) gäller stolar med ståfunktion

Svårigheterna ska vara av bestående eller långvarig art.

Mål

d4600 Att röra sig inom hemmet för att möjliggöra aktivitet och delaktighet
eller
d4601 Att röra sig inom andra byggnader än hemmet (avser barn och ungdomar i förskola/skola) för att möjliggöra aktivitet och delaktighet

Anvisningar

 • Processtöd inför förskrivning av Eldriven rullstol/brukarstyrt drivaggregat är ett stöd för förskrivare.
 • Innan förskrivning påbörjas ska förskrivaren inhämta ett godkännande från den vårdgivare som har kostnadsansvaret för det aktuella hjälpmedlet.
 • Behovet ska vara kontinuerligt vilket innebär daglig användning.
 • Patienten ska vara kapabel att framföra elrullstolen självständigt utan att utsätta sig själv eller andra för fara.
 • Elrullstol med uppresningsfunktion: avsedd för dagligt bruk för självständig förflyttning och möjlighet till att utföra hemlivsaktiviteter som inte kan utföras sittande.
  Kan inte förskrivas för ståträning.
 • Vid tillfällig och tidsbegränsad nedsatt förmåga att använda manuell rullstol postoperativt kan elrullstol förskrivas.

Särskilda tillägg till lånevillkoren ska användas.

Begränsad utomhusanvändning

Kriterier

d450.3 Stor svårighet att gå
och
d465.3 Stor svårighet att förflytta sig med hjälp av utrustning (gånghjälpmedel eller manuell rullstol)
och
d410.3 Stor svårighet att ändra grundläggande kroppsställning (avser elrullstol med ståfunktion)

Svårigheterna ska vara av bestående eller långvarig art.

Mål

d4600 Att röra sig inom hemmet för att möjliggöra aktivitet och delaktighet
eller
d4601 Att röra sig inom andra byggnader än hemmet (avser barn och ungdomar i förskola/skola) för att möjliggöra aktivitet och delaktighet

och
d460 Att röra sig omkring på olika platser självständigt för att:
d9200 Att leka och spela
eller
d620 Skaffa varor och tjänster
eller 
d999 Engagera sig/delta i samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv.
Socialt liv är aktiviteter som innehåller interaktion och gemenskap med andra människor. Den enskilde ska förmedla för omgivningen att aktiviteten är meningsfull och kan förmedla sitt engagemang verbalt, med hjälp av AKK (alternativ och kompletterande kommunikation) eller genom sitt kroppsspråk.

Anvisningar

 • Processtöd inför förskrivning av Eldriven rullstol/brukarstyrt drivaggregat är ett stöd för förskrivare.
 • Elrullstol kan inte förskrivas för att ersätta cykel, moped, bil, färdtjänst eller allmänna kommunikationer.
 • Innan förskrivning påbörjas ska förskrivaren inhämta ett godkännande från den vårdgivare som har kostnadsansvaret för det aktuella hjälpmedlet.
 • Förskrivning kräver skriftligt medicinskt underlag från läkare. Underlaget ska innehålla läkarens bedömning om att inga medicinska hinder gällande syn, kognition, psykisk hälsa, missbruk etc. föreligger för att framföra elrullstol.
  Behovet ska vara kontinuerligt vilket innebär användning minst 3 ggr/vecka året om, när väglaget tillåter.
 • Patienten ska vara kapabel att framföra elrullstolen självständigt (med eller utan ledsagare) utan att utsätta sig själv eller andra för fara.
 • Tillbehöret vårdarstyrning eller nödstopp kan endast förskrivas då patienten inte orkar eller kan framföra elrullstolen självständigt i vissa miljöer eller i vissa situationer.
 • Patient/ledsagare som ska förflytta sig i trafikmiljö ska tränas i trafikmiljö och instrueras i trafikregler. Använd till exempel:
  NTF:s broschyr Elrullstol och elskoter i trafiken 
 • NTF:s digitala utbildning Elrullstol och elskoter
 • Hopfällbar elrullstol: Elrullstolens standardutförande ska bibehållas vilket innebär att specialanpassning inte är aktuellt.
 • Elrullstol med uppresningsfunktion: avsedd för dagligt bruk för självständig förflyttning och möjlighet till att utföra hemlivsaktiviteter som inte kan utföras sittande.
  Kan inte förskrivas för ståträning.
 • Vid tillfällig och tidsbegränsad nedsatt förmåga att använda manuell rullstol postoperativt kan elrullstol förskrivas.
 • Vårdarmanövrerad elrullstol kan förskrivas utifrån en grav sittproblematik när manuell rullstol inte kan uppfylla behovet.

Särskilda tillägg till lånevillkoren ska användas.

Utomhusanvändning

Kriterier

d450.3 Stor svårighet att gå
och
d465.3 Stor svårighet att förflytta sig med hjälp av utrustning (gånghjälpmedel eller manuell rullstol)

Svårigheterna ska vara av bestående eller långvarig art.

Mål

d460 Att röra sig omkring på olika platser självständigt för att:
d620 Skaffa varor och tjänster 
eller
d999 Engagera sig/delta i samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv.
Socialt liv är aktiviteter som innehåller interaktion och gemenskap med andra människor. Den enskilde ska förmedla för omgivningen att aktiviteten är meningsfull och kan förmedla sitt engagemang verbalt, med hjälp av AKK (alternativ och kompletterande kommunikation) eller genom sitt kroppsspråk.

Anvisningar

 • Processtöd inför förskrivning av Eldriven rullstol/brukarstyrt drivaggregat är ett stöd för förskrivare.
 • Elrullstol kan inte förskrivas för att ersätta cykel, moped, bil, färdtjänst eller allmänna kommunikationer.
 • Innan förskrivning påbörjas ska förskrivaren inhämta ett godkännande från den vårdgivare som har kostnadsansvaret för det aktuella hjälpmedlet.
 • Möjligheten att använda elrullstol med manuell styrning (122303) ska ha uteslutits innan förskrivning.
 • Förskrivning kräver skriftligt medicinskt underlag från läkare. Underlaget ska innehålla läkarens bedömning om att inga medicinska hinder gällande syn, kognition, psykisk hälsa, missbruk etc. föreligger för att framföra elrullstol.
 • Behovet ska vara kontinuerligt vilket innebär användning minst 3 ggr/vecka året om, när väglaget tillåter.
 • Patienten ska vara kapabel att framföra elrullstolen självständigt (med eller utan ledsagare) utan att utsätta sig själv eller andra för fara.
 • Tillbehöret vårdarstyrning kan endast förskrivas då patienten inte orkar eller kan framföra elrullstolen självständigt i vissa miljöer eller i vissa situationer.
 • Patient/ledsagare som ska förflytta sig i trafikmiljö ska tränas i trafikmiljö och instrueras i trafikregler. Använd till exempel:
  NTF:s broschyr Elrullstol och elskoter i trafiken
  NTF:s digitala utbildning Elrullstol och elskoter

Lånevillkor:

Särskilda tillägg till lånevillkoren ska användas.

Utvärdering och uppföljning

Checklista för uppföljning av förskrivning av eldriven rullstol/brukarstyrt drivaggregat

Utvärdering och uppföljning ska följa den modell som finns i handbokens riktlinjer gällande följa upp och utvärdera funktion och nytta

Patientens ansvar

Antal utrustningar

Nedsmutsning, transportproblem (taxi, färdtjänst med mera) motiverar inte dubbelförskrivning.

Riktlinjer i handboken gällande dubbelförskrivning av personliga hjälpmedel

Kostnadsansvar

Vuxen: Regional primärvård

Barn till och med 17 år: Regional primärvård eller Habilitering & Hälsa beroende på vilken sjukvårdshuvudman som har hälso- och sjukvårdsansvaret för hjälpmedlet.

Beställningssystem 

webSesam

Senast uppdaterad: 2024-02-02 15:40