Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Eldrivna rullstolar med manuell direktstyrning (ISO-kod:122303)

Förskrivare

Arbetsterapeut

Kriterier

d450.3 Stor svårighet att gå
och
d465.3 Stor svårighet att förflytta sig med hjälp av utrustning (gånghjälpmedel eller manuell rullstol)

Svårigheterna ska vara av bestående eller långvarig art.

Mål

d460 Att röra sig omkring på olika platser självständigt för att:
d620 Skaffa varor och tjänster
eller
d999 Engagera sig/delta i samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv.
Socialt liv är aktiviteter som innehåller interaktion och gemenskap med andra människor. Den enskilde ska förmedla för omgivningen att aktiviteten är meningsfull och kan förmedla sitt engagemang verbalt, med hjälp av AKK (alternativ och kompletterande kommunikation) eller genom sitt kroppsspråk.

Anvisningar

Lånevillkor:

Särskilda tillägg till lånevillkoren ska användas

Utvärdering och uppföljning

Checklista för uppföljning av förskrivning av eldriven rullstol/brukarstyrt drivaggregat

Utvärdering och uppföljning ska följa den modell som finns i handbokens riktlinjer gällande följa upp och utvärdera funktion och nytta

Patientens ansvar

Antal utrustningar

Nedsmutsning, transportproblem (taxi, färdtjänst med mera) motiverar inte dubbelförskrivning.

Riktlinjer i handboken gällande dubbelförskrivning av personliga hjälpmedel

Kostnadsansvar

Vuxen: Regional primärvård
Barn till och med 17 år: Regional primärvård eller Habilitering & Hälsa beroende på vilken sjukvårdshuvudman som har hälso- och sjukvårdsansvaret för hjälpmedlet.

Beställningssystem 

webSesam

Senast uppdaterad: 2024-04-11 11:34