Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Terminologi utbildning

Terminologin är överenskommen mellan Hjälpmedelscentralen och huvudmännen inom ramen för socialtjänstavtalet.

TERM BESKRIVNING REFERENT
(begrepp som tillhör fackområdet) (avgränsar termen/begreppet mot relaterade termer/begrepp) (verklig eller abstrakt företeelse)
Utbildning

Utbildning är en planerad och målinriktad aktivitet för att ge fördjupad kompetens.

Utbildning annonseras och sprids via överenskomna kanaler.

Intyg utfärdas efter genomförd och godkänd utbildning.

Utbildning kan ges i olika former och genom olika kommunikationskanaler/media.

Utbildning ges inom de olika produktområdena samt relevanta delar av behovsbedömnings- och beställningsprocessen.

Utbildning - basutbud

Erbjuds kontinuerligt.

För ansvarig för behovsbedömning och beställning av hjälpmedel som har genomgått grundläggande utbildning.

Kan ges på grundnivå eller fördjupningsnivå, vilket innebär krav på vissa förkunskaper/erfarenheter inom produktområdet.

Syftet är att möjliggöra grundkompetens för majoriteten av ansvarig för behovsbedömning och beställning

 

Utbildning - Uppdragsutbildning

Uppdragsutbildning är en planerad och målinriktad aktivitet för att ge fördjupad kompetens.

Uppdragsutbildning genomförs på förfrågan och annonseras inte.

Uppdragsutbildning kan ha en eller flera deltagare.

Uppdragsutbildning anpassas av expertstödet utifrån uppdragsgivarens önskemål.

Expertstödet avgör i samråd med beställaren, vad som är möjligt att erbjuda som uppdragsutbildning (t.ex. antal deltagare, lokal för utbildningen, medverkande kompetenser).

Uppdragsutbildning ges inom de olika produktområdena, till exempel:

  • Genomgång av olika hjälpmedel inom ett produktområde med inriktning mot ett eller flera verksamhetsområden
  • Genomgång av en enskild produkt och dess användande.
  • Anpassade versioner av utbildningar utifrån det ordinarie utbildningsutbudet
Visning av aktuellt sortiment Aktivitet i upphandlingsprocessens upphandlingsfas gällande implementering av avtal, för att visa beställare sortiment efter ny upphandling.  

 

Senast uppdaterad: 2024-05-27 11:13