Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Sortiment

Hjälpmedelscentralen ska tillse att de digitala hjälpmedel som finns i avtalat sortiment finns tillgängliga i det gemensamma IT-systemet för hjälpmedel med produkt- och artikelinformation, prisuppgift, bilder och bruksanvisning för såväl huvudhjälpmedel som tillbehör.

Förbrukningsmaterial
Hjälpmedel levereras komplett från Hjälpmedelscentralen, men Hjälpmedelscentralen ansvarar inte för tillbehör som förbrukas under användningen och som finns att köpa i allmän handel, till exempel lampor och batterier. Undantag från detta framgår av respektive anvisning för produkt.

Sortimentsarbete
Målet för det gemensamma sortimentsarbetet är att tillhandahålla funktionella och säkra hjälpmedel på lägsta effektiva hjälpmedelsnivå som uppfyller invånarnas behov utan överutrustning. 

Hjälpmedelscentralen ansvarar för:

  • Upphandlingsarbete
  • Sortimentsgruppsarbete
  • Leverantörskontakter
  • Sortimentsöversikter
  • Artikelunderlag
  • Leverantörsuppföljning
  • Registervård i Sesam 

Upphandlingar görs enligt kriterier och riktlinjer som är fastställda i Handbok för personliga hjälpmedel inom socialtjänst.

Vid upphandling av hjälpmedel som inte utgör medicintekniska produkter ska Västra Götalandsregionens Inköpscentral (om det är relevant och möjligt för den aktuella upphandlingen) kravställa att leverantören eller importören har en ansvarsförsäkring som täcker person- och sakskador vid användning av produkten.

Vid upphandling av konsumentprodukt ska Hjälpmedelscentralen göra en riskanalys på en övergripande nivå. Hjälpmedelscentralen ska i beställningssystemet publicera information om att ett hjälpmedel är en konsumentprodukt.

Beredningsgrupp Handbok & Sortiment socialtjänst kan utse en referensgrupp inför upphandling av ett produktområde. Alternativt kan personer med relevant kunskap ingå i projektgruppen inför upphandling av ett produktområde. Referensgruppen består av verksamhetsrepresentanter som har uppdrag att lämna synpunkter och medverka i sortimentsarbetet. 

Sortimentsöversikter som beskriver aktuellt sortiment publiceras på Hjälpmedelscentralens webbplats samt finns länkade i Websesam.

Om sortiment på Hjälpmedelscentralens webbplats

Bank för Blanketter, Guider och Beställningsstöd/ formulär är under framtagning på Hjälpmedelscentralens webbplats.

Hjälpmedelscentralen ska fortlöpande bevaka, följa och anpassa sig till den forskning och utveckling som görs inom samtliga produktområden som omfattas av socialtjänstavtalet.

Information ska fortlöpande lämnas till kommunerna vid förändring av sortimentet.

Information om förändringar i sortiment ska publiceras som nyhet på Hjälpmedelscentralens webbplats.

Senast uppdaterad: 2024-05-27 11:03