Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Prissättning och fakturering

Kommunerna och Hjälpmedelscentralen tillämpar en ekonomisk kalkylmodell som medger kontroll av självkostnaden. Kontinuerlig dialog pågår mellan kommunerna och Hjälpmedelscentralen om prissättningen under avtalstiden.

Den ekonomiska modellen stödjer innehållet i Handbok för personliga hjälpmedel inom socialtjänst.

Information om prissättning finns i Specifikation gällande finansiell samverkan.

Fakturering ska göras månadsvis.

Fakturering sker den siste i varje månad. Det är möjligt att särskilja kostnader för socialtjänst och hälso- och sjukvård exempelvis utifrån kundnummer.

Produkter med funktionshyra

Kommunen ersätter Hjälpmedelscentralen med funktionshyra per levererat hjälpmedel.

I funktionshyra ingår kostnader för funktionsduglig produkt, logistik, support för digitala hjälpmedel, rekonditionering, biträde vid utredning av avvikelse, återtag och utrangering samt Hjälpmedelscentralens administrativa kostnader.

Hjälpmedelscentralen fakturerar kommunen från den dag hjälpmedlet levererats. Funktionshyran upphör tre dagar efter att hämtorder registrerats i webSesam.

Köpprodukter

Utifrån aktuella behov finns inga köpprodukter i sortimentet av digitala hjälpmedel.

Fakturaunderlag per kalendermånad ska finnas i kommunernas IT-system och vara i Excelformat. Underlaget ska innehålla de uppgifter som behövs för kontroll och för attest. Fakturaunderlag ska även kunna fås som PDF fil och pappersunderlag.

Hjälpmedelscentralen fakturerar kostnader för hjälpmedlet till det kundnummer som har beställt hjälpmedlet.

Kommunen faktureras för hjälpmedel inom socialtjänst. Vid flytt till annan kommun kan kostnadsansvaret flyttas till en ny kommun eller så returneras hjälpmedlet. Kommunerna ansvarar för att meddela Hjälpmedelscentralen vid eventuell förändring av kostnadsansvaret för brukarens hjälpmedel.

Beställning av hjälpmedel till brukare som är folkbokförda utanför Västra Götaland samt till exempel asylsökande kan hanteras av Hjälpmedelscentralens beställningssystem.

Underlaget för betalning utgörs av en faktura och ett fakturaunderlag. Fakturaunderlag med låsta kolumner ska finnas tillgängliga via eFaktura i Websesam senast två arbetsdagar in i nästföljande månad. Fakturaunderlag ska också finnas tillgängliga via rapportgeneratorn Crystal Report.

Debiteringsanspråk från Hjälpmedelscentralen kan göras maximalt 90 dagar bakåt efter fullgjord leverans.

Kreditering

Krediteringsanspråk kan göras maximalt 90 dagar från fakturadatum.

Senast uppdaterad: 2024-05-27 11:00