Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Specifikation gällande samarbete och styrning inom Avtal för försörjning av personliga digitala hjälpmedel inom Socialtjänst

Specifikationen anger hur samarbete och styrning hanteras avseende Avtal för försörjning av personliga digitala hjälpmedel inom Socialtjänst. Specifikationen är webbaserad. Förändring av innehållet i specifikationen kan göras under avtalstiden. Beslut om förändring fattas inom samarbetsorganisationen. Respektive avtalspart ansvarar för att implementera beslutade förändringar.

De kommunala verksamheternas medverkan inom ramen för detta samarbetsavtal säkerställs i samarbetsorganisationen. Samarbetsorganisationen ska eftersträva att alla kommuners verksamheter oavsett driftsform medverkar i samarbetsorganisationen. Samarbetsavtalet ställer krav på strukturerade arbetsformer på såväl politisk- som tjänstemannanivå. För att säkerställa detta behövs tydliga uppdrag och befogenheter och effektiva handläggningsprocesser.

I specifikationen beskrivs uppdrag, arbetsformer och representation för

Samarbetsorganisationen innehåller fler grupperingar än de som länkas ovan, se Organisation för hjälpmedel i samverkan

Senast uppdaterad: 2024-01-03 11:51