Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Pekarhjälpmedel för datorer (ISO-kod: 241321)

Förskrivare

Arbetsterapeut

Kriterier

d445.3 Stor svårighet att använda hand och arm

och/eller

d440.3 Stor svårighet att använda handens finmotorik

Mål

d3601 Att använda utrustning och teknik för kommunikation

Anvisningar

  • Förskrivning avser hårdvara och mjukvara för att möjliggöra styrning av dator.
  • Innan förskrivning gällande ögonstyrning påbörjas ska förskrivaren inhämta ett godkännande från den vårdgivare som har kostnadsansvaret för det aktuella hjälpmedlet.
  • Service: Fel som orsakas av normal användning åtgärdas av sjukvårdshuvudmannen. När fel uppstår på grund av handhavandefel eller programvaror som patienten själv installerat är patienten kostnadsansvarig.
  • Pedagogiska program, tränings-/lekprogram eller program av allmän karaktär bekostas inte av sjukvårdshuvudmannen.

Särskilda tillägg till lånevillkoren ska användas.

Utvärdering och uppföljning

Utvärdering och uppföljning ska följa den modell som finns i handbokens riktlinjer gällande följa upp och utvärdera funktion och nytta

Patientens ansvar

Att inte installera programvaror som försvårar användandet av de förskrivna funktionerna.

Antal utrustningar

Dubbelutrustning kan bli aktuell för studerande när funktionerna inte installeras i bärbar dator.

Riktlinjer i handboken gällande dubbelförskrivning av personliga hjälpmedel

Kostnadsansvar

Vuxen: Regional primärvård.
Barn till och med 17 år: Regional primärvård eller Habilitering & Hälsa beroende på vilken sjukvårdshuvudman som har hälso- och sjukvårdsansvaret för hjälpmedlet.

Beställningssystem 

webSesam

Senast uppdaterad: 2024-02-06 08:57