Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Personliga nödlarmssystem (påkallningslarm) (ISO-kod 222906)

Förskrivare

Arbetsterapeut

Kriterier

d4600.3 Stor svårighet att röra sig inom hemmet

Mål

Att påkalla uppmärksamhet

Anvisningar

  • Avser larm som manövreras av patienten så som enkla anropssystem, till exempel ringsystem, för att påkalla någons uppmärksamhet inom bostaden, mellan två närliggande lägenheter eller i bostadens närmaste omgivningen.
  • Trygghetslarm där larmsignal överförs till extern larmcentral förskrivs inte som personligt hjälpmedel.
  • Biståndsbedömt särskilt boende, dagverksamhet och daglig verksamhet ska vara grundutrustat enligt verksamhetens syfte.

Utvärdering och uppföljning

Utvärdering och uppföljning ska följa den modell som finns i handbokens riktlinjer gällande följa upp och utvärdera funktion och nytta

Patientens ansvar

Batteribyte. Fast installerade batterier bekostas dock alltid av sjukvårdshuvudmannen.

Antal utrustningar

Riktlinjer i handboken gällande dubbelförskrivning av personliga hjälpmedel

Kostnadsansvar

Vuxen: Sjukhus eller regional primärvård beroende av vilken vårdnivå som har behandlingsansvaret för aktuell funktionsnedsättning.
Barn till och med 17 år: Sjukhus, regional primärvård eller Habilitering & Hälsa beroende av vilken vårdnivå som har behandlingsansvar för aktuell funktionsnedsättning.

Beställningssystem 

webSesam

 

Senast uppdaterad: 2024-01-24 11:29