Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Muskelstimulatorer som inte används som ortoser, NMES (ISO-kod 042709)

Förskrivare

Fysioterapeut/sjukgymnast
Vid behandling av urininkontinens: Fysioterapeut/sjukgymnast med vidareutbildning inom kvinnohälsa

Kriterier

b730.3 Svår nedsättning av muskelkraftsfunktioner

eller

b6202.3 Svår nedsättning av funktioner för urinkontinens

Kontraindikationer

  • Patienter med pacemaker, intrakardiell defibrillator eller andra aktiva implantat skall inte behandlas med NMES.
  • Försiktighet under graviditetens tre första månader.
  • Stimulera inte nära glomus caroticus, på halsen nära carotisartären, då blodtrycksfall kan uppstå.
  • Används ej vid akuta inflammationer och akut blödning
  • När belastning av sena och/eller muskel är kontraindicerat

Mål

b730 Förbättring av nedsatt muskelkraftsfunktion

eller

b620 Förbättra urineringsfunktioner

Anvisningar

NMES förskrivs under en aktiv behandlingsperiod, maximalt 3 månader.
Därefter blir det ett egenansvar för patienten att införskaffa en egen apparat med NMES-funktionalitet. Barn och ungdomar till och med 17 år kan få en apparat med NMES-funktionalitet fortsatt förskriven efter 3 månader när det är medicinskt motiverat.

Förskrivning utöver reglerna i produktanvisningen kan endast ske efter kontakt och godkännande från den vårdgivare som har kostnadsansvaret för hjälpmedlet. 

Utvärdering och uppföljning

Den terapeutiska effekten ska följas upp regelbundet. Individuella behov styr.

Utvärdering och uppföljning ska följa den modell som finns i handbokens riktlinjer gällande följa upp och utvärdera funktion och nytta

Patientens ansvar

Elektroder, gel, häfta och batteri erhålles kostnadsfritt vid utlämningstillfället. Därefter står patienten själv för dessa kostnader. Barn och ungdomar som fått en apparat med NMES-funktionalitet förskrivet får tillbehören förskrivna till och med 17 år.

Antal utrustningar

Riktlinjer i handboken gällande dubbelförskrivning av personliga hjälpmedel

Kostnadsansvar

Vuxen: Sjukhus eller regional primärvård beroende av vilken vårdnivå som har behandlingsansvaret för aktuell funktionsnedsättning.

Barn till och med 17 år: Sjukhus, regional primärvård eller Habilitering & Hälsa beroende av vilken vårdnivå som har behandlingsansvar för aktuell funktionsnedsättning.

Beställningssystem 

webSesam

Senast uppdaterad: 2024-02-29 23:04