Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Ljuddisplayer (ISO-kod: 223907)

Förskrivare

Arbetsterapeut
Logoped

Kriterier

b16701.3 Svår nedsättning av psykiska språkfunktioner för att tolka skrivna meddelanden
eller
d330.3 Stor svårighet att tala

Mål

d3 Att kommunicera

Anvisningar

  • Produkt som huvudsakligen används som pedagogiskt hjälpmedel i skolan förskrivs inte som personligt hjälpmedel.
  • Service: Fel som orsakas av normal användning åtgärdas av sjukvårdshuvudmannen. När fel uppstår på grund av handhavandefel eller programvaror som patienten själv installerat är patienten kostnadsansvarig.

Särskilda tillägg till lånevillkoren ska användas.

Utvärdering och uppföljning

Utvärdering och uppföljning ska följa den modell som finns i handbokens riktlinjer gällande följa upp och utvärdera funktion och nytta

Patientens ansvar

Att inte installera programvaror som försvårar användandet av de förskrivna funktionerna

Antal utrustningar

Riktlinjer i handboken gällande dubbelförskrivning av personliga hjälpmedel

Kostnadsansvar

Vuxen: Regional primärvård.
Barn till och med 17 år: Regional primärvård eller Habilitering & Hälsa beroende på vilken sjukvårdshuvudman som har hälso- och sjukvårdsansvaret för hjälpmedlet.

Beställningssystem 

webSesam

Senast uppdaterad: 2024-02-06 10:30