Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Sittdynor och underlägg för att bevara hud och vävnad intakt (ISO-kod 043303)

Förskrivare

Arbetsterapeut
Fysioterapeut/sjukgymnast

Kriterier

b280.3 Svår smärta i bäcken
eller
b810.2 Måttlig nedsättning av skyddsfunktion i huden till följd av tryck
eller
d415.3 Stor svårighet att bibehålla kroppsposition i sittande

Mål

Förebygga vid nedsatt skyddsfunktion i huden
eller
Avlasta för att läka skador på hud och underliggande strukturer
eller
d415 Bibehålla kroppsposition i sittande

Anvisningar

 • Avser dynor och underlägg av olika material som reducerar och omfördelar trycket på trycksårskänsliga delar av kroppen. Se även positionerande och tryckfördelande dynor under 122506
 • Dynor enligt denna produktanvisning kan också förskrivas för enbart positionering om annan positionerande dyna inom produktgruppen 122506 Sittdynor och underlägg ej är tillräcklig.
 • Vid trycksår eller risk för trycksår ska samråd ske med behandlande läkare/sjuksköterska/distriktssköterska.
 • Bedömning av behov ska göras utifrån vårdriktlinjer och vårdprogram inom Västra Götaland.

Utvärdering och uppföljning

Utvärdering och uppföljning ska följa den modell som finns i handbokens riktlinjer gällande följa upp och utvärdera funktion och nytta

Patientens ansvar

Antal utrustningar

Dubbel utrustning kan förskrivas till patienter med hög risk för
trycksår i kombination med någon av nedanstående punkter:

 • Sittdynan används i stor omfattning och hinner inte tvättas
  och torkas mellan användningstillfällena och enklare dyna
  inte kan täcka behovet.
 • Sittdynan används på flera olika ställen och patienten är
  självständig i sin överflyttning, till exempel om patienten
  har två rullstolar.

Uppfyller patienten ovanstående krävs ingen kontakt med
kostnadsansvarig.

Riktlinjer i handboken gällande dubbelförskrivning av personliga hjälpmedel

Kostnadsansvar

Vuxen: Kommunal eller regional primärvård (se Hälso- och sjukvårdsavtalet)

Barn till och med 17 år: Regional primärvård eller Habilitering & Hälsa beroende på vilken sjukvårdshuvudman som har hälso- och sjukvårdsansvaret för hjälpmedlet.

Beställningssystem 

webSesam

 

Senast uppdaterad: 2024-01-24 11:43