Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Stomi

I produktområdet Stomi ingår:

 • Hjälpmedel för uppsamling av urin och avföring (ISO-kod 0927 )
 • Produkter för hudskydd och hudrengöring (ISO-kod 0921)
 • Stomihjälpmedel (ISO-kod 0918)
 • Sårvårdsprodukter (ISO-kod 0449)
 • Spolvätskor

Upphandlat sortiment finns i sortimentskatalogen.

Förskrivare

Läkare 

Stomiterapeut verksam inom specialistvård

Sjuksköterska med grundläggande kompetens om stomivård 

Kriterier

Minst ett av nedanstående kriterier krävs för förskrivning:

 • kolostomi
 • ileostomi
 • urostomi
 • fistel eller abscesser
 • kontinent ileo- och urostomi
 • bäckenreservoar
 • Sår som vätskar efter tarmoperation

Mål

Att självständigt eller med stöd av annan person kunna sköta sin stomi, fistel, abscess eller sår som vätskar efter tarmoperation.

Anvisningar

 • När konvexa förband ska förskrivas för första gången till en patient ska utprovning och förskrivning göras av stomiterapeut inom specialistvård.
 • Tillbehör förskrivs på samma villkor som stomiförbandet. Som tillbehör räknas produkter som krävs för att uppnå/upprätthålla en trygg och säker bandagering med hjälp av de förskrivna stomihjälpmedlen för att förebygga läckage och hudskador.
 • Hudskyddsmedel och häftborttagningsmedel kan endast förskrivas till patient med risk för eller utvecklad hudproblematik.
 • Vid eventuellt behov av installation av system för tömning av stomibandage eller reservoar på toaletten kan patienten ansöka om bostadsanpassningsbidrag från kommunen. Intyg om patientens behov av bostadsanpassning kan behövas, patienten ansöker själv om bidraget.
 • De produkter som inte kräver hälso- och sjukvårdens kompetens är patientens eget ansvar att köpa i allmän handel. Exempelvis gäller det sax, handsprit, handskar, rengöringsmedel, kläder, avfallspåsar och hela madrasskydd.
 • Stomiterapeuter ansvarar för förskrivning och uppföljning av stomihjälpmedel till nyopererad patient med stomi. Ansvaret för fortsatt förskrivning och behandlingsansvar kan överföras till regional eller kommunal primärvård eller habilitering, när patientens tillstånd är stabilt och överföring bedöms lämpligt. Överföringen ska ske efter överenskommelse mellan överförande och mottagande enhet. Båda parter har ett gemensamt ansvar för att processen är trygg, säker och effektiv för patienten.
 • Vid misstanke om komplikationer ska förskrivare inom regional och kommunal primärvård samt habilitering konsultera stomiterapeut.

Utvärdering och uppföljning

Patienten bör erbjudas återbesök hos stomiterapeut minst vartannat år.

Utvärdering och uppföljning ska följa den modell som finns i handbokens riktlinjer gällande följa upp och utvärdera funktion och nytta

Patientens ansvar

Antal utrustningar

För förbrukningsartiklar beräknas antal hjälpmedel och antal uttag utifrån patientens behov.

Kostnadsansvar

Sjukhus eller regional primärvård beroende av vilken vårdnivå som har behandlingsansvaret.

Om patienten har insatser från kommunal hälso- och sjukvård och kommunens sjuksköterska är förskrivare av stomihjälpmedel ligger kostnadsansvaret på regional primärvård.

Beställningssystem

Sesam LMN

Senast uppdaterad: 2024-01-11 12:34