Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Spolvätskor

Spolvätskor

Spolvätskor (natriumklorid och sterilt vatten) är medicintekniska produkter och avsedda för spolning av urinblåsa, ögon och näsa, rengöring under stomivård, av sår och brännskador samt som påfyllning av befuktare till respiratorer.

Förskrivare

Läkare

Sjuksköterska

Kriterier

Behov av att kunna rengöra t ex urinblåsa, öga, näsa, sår samt vid stomivård

eller

Behov av aktiv befuktning vid invasiv eller noninvasiv behandling med respirator.

Mål

Att kunna upprätthålla god hygienisk standard och funktion vid användning av kateter och behandling av öga, näsa och sår eller vid viss respiratorvård i hemmet.

Utvärdering och uppföljning

Utvärdering och uppföljning ska följa den modell som finns i handbokens riktlinjer gällande följa upp och utvärdera funktion och nytta 

Patientens ansvar

Riktlinjer i Handboken gällande patientens delaktighet och ansvar i förskrivningsprocessen

Antal utrustningar

Riktlinjer i Handboken gällande dubbelförskrivning av personliga hjälpmedel

Kostnadsansvar

Vuxen: Sjukhus eller regional primärvård beroende av vilken vårdnivå som har behandlingsansvaret för aktuell funktionsnedsättning.

Beställningssystem

Sesam LMN

Senast uppdaterad: 2024-01-02 13:19