Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Stödstrumpor och kompressionsstrumpor för armar och ben och andra delar av kroppen (kompressionsplagg) (ISO-kod 040606)

Förskrivare

Läkare
Arbetsterapeut i samråd med läkare
Fysioterapeut/sjukgymnast i samråd med läkare
Sjuksköterska i samråd med läkare

Förskrivare vid lymfödem:
Läkare
Lymfterapeut (legitimerade hälso- och sjukvårdspersonal med 7,5hp inom lymfterapi) i samråd med läkare

Kriterier

b4352.1 Lätt nedsättning av funktion som hänger samman med de kanaler som transporterar lymfa
eller
b898.3 Svår nedsättning av funktion i huden och därmed relaterade strukturer, tillstånd efter svåra brännskador/gravt trauma
eller
b4202.3 Svår nedsättning av funktion som hänger samman med upprätthållande av blodtryck, vid svåra förlamningstillstånd
eller
b4152.1 Lätt nedsättning av funktion som hänger samman med blodflödet i vener och funktioner i venklaffar

Mål

Minska svullnad, minska smärta, förhindra sår och sårrecidiv, förbättra ärrläkning, ge ökad rörlighet samt undvika återkommande behov av annan ödemreducerande behandling.

Anvisningar

  • Stödstrumpor kan inte förskrivas.
  • Det är det medicinska behovet och patientens hälsotillstånd som styr vilken kompressionsklass som kan förskrivas. Kompressionsplagg av samma eller olika kompressionsklass kan behöva kombineras.
  • Förutom kompressionsplaggets förbrukningstid är det vid utbyte av förslitet plagg konditionen som avgör om utbyte ska ske. Förskrivaren gör bedömningen utifrån behandlingsbehovet.
  • Vid behov av strumppådragare är det förskrivarens ansvar att förskriva rätt strumppådragare. Se även produktanvisning 090903 Strumppådragare.

Utvärdering och uppföljning

Utvärdering och uppföljning ska följa den modell som finns i handbokens riktlinjer gällande följa upp och utvärdera funktion och nytta

Patientens ansvar

Följa instruktioner kring påtagandet och skötsel så att kompressionsplagget behåller sin funktion.
Patienten får själv bekosta extra plagg vid personliga önskemål om exempelvis annan färg eller om man önskar fler kompressionsplagg än vad som medges av behandlingsskäl.

Antal utrustningar

Förskrivaren bedömer utifrån hygienaspekter samt produktens kondition och funktion hur många utrustningar patienten behöver under behandlingsperioden.

Riktlinjer i handboken gällande dubbelförskrivning av personliga hjälpmedel

Kostnadsansvar

Vuxen: Sjukhus, regional primärvård beroende av vilken vårdnivå som har behandlingsansvaret för aktuell funktionsnedsättning.

Barn till och med 17 år: Sjukhus, regional primärvård eller Habilitering & Hälsa beroende av vilken vårdnivå som har behandlingsansvar för aktuell funktionsnedsättning.

Beställningssystem 

webSesam

Senast uppdaterad: 2024-06-14 08:54