Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Ersättningskrav

Vårdgivaren ska ta ställning till om ersättningskrav kan ställas till patient/vårdnadshavare/annan när:

  • hjälpmedel inte hanteras enligt bruksanvisning och/eller de instruktioner och anvisningar som ges av förskrivaren
  • hjälpmedel bedöms skadat utöver normal förslitning
  • hjälpmedel förloras
  • hjälpmedel förändras genom exempelvis att klistra på märken eller skumgummi, måla eller montera på krokar och liknande
  • tillbehör (inklusive programvara), extrautrustning eller privata hjälpmedel monteras eller kombineras med förskrivna hjälpmedel
  • hjälpmedel inte återlämnas efter uppmaning från vårdgivare

Ersättning kan krävas för ett hjälpmedel som har förkommit eller inte längre  är i funktionsdugligt skick, samt för reparationskostnader för ett skadat hjälpmedel. Varje vårdgivare bedömer vilken lägstanivå som kan anses skälig för när ersättningskrav kan ställas. 

Vid onormalt slitage ska vårdgivaren utreda om det beror på oaktsamhet eller inte, med hänsyn tagen till patientens funktionsnedsättning. För personliga hjälpmedel finns en process som beskriver samarbetet mellan försörjare och vårdgivare bedömning av onormalt slitage och oaktsamhet (länk till sida där processbild finns).

Vårdgivare kan ställa krav på ersättning för hjälpmedel till:

  • patient/vårdnadshavare, som i sin tur ansvarar för att ta kontakt med exempelvis försäkringsbolag, färdtjänstutförare eller flygbolag. Krav på ersättning från patient/vårdnadshavare kan ställas om patienten har fått information om lånevillkoren och i särskilda fall undertecknat en låneförbindelse.
  • berörd arbetsgivare, enligt skadeståndslagen, när en arbetstagare, till exempel personal på särskilt boende, i hemtjänst, personlig assistent eller skolpersonal, orsakar en skada eller förlust av hjälpmedel genom fel eller försummelse i tjänsten.
  • annan, till exempel färdtjänstutförare om vårdgivare och patient kommer överens om det.

Om patienten bedöms ha behov av hjälpmedlet är vårdgivaren skyldig att förskriva det, även om en eventuell ersättningsprocess för det hjälpmedel som är förlorat eller skadat inte är avslutad.

Patienten/vårdnadshavare ska informeras om att de tar över hela ansvaret för hjälpmedlet om det på uppmaning inte återlämnas. Vårdgivarens och försörjarens ansvar för hjälpmedlet upphör. Länk till brevmall för ansvar för ej återlämnade hjälpmedel.

Senast uppdaterad: 2024-01-10 13:21