Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Snabb- och porttelefoner (ISO-kod: 222433)

Förskrivare

Arbetsterapeut

Kriterier

d4600.3 Stor svårighet att röra sig inom hemmet
eller
d445.4 Total svårighet att använda hand och arm 

Mål

Att genom e115 produkter och teknik kunna kontrollera vem som ringer på dörren
och
Att, inom rimlig tid, inifrån kunna låsa upp ytterdörren till sin bostad

Anvisningar

 • Kan endast förskrivas om behovet inte kan tillgodoses med produkt i allmän handel.
 • Innan förskrivning kan göras ska:
  • det uteslutas att omgivningsfaktorer i form av annan person kan bistå med hjälp.
  • möjlighet att kunna låsa upp dörren med anpassat lås/dörrvred ha provats och uteslutits.
  • förskrivaren inhämta ett godkännande från den vårdgivare som har kostnadsansvaret för det aktuella hjälpmedlet.
 • Innan installation ska:
  • skriftligt tillstånd från fastighetsägaren inhämtas. Medgivande till montering
  • patient informeras om att hen bör kontrollera hemförsäkringens regler om lås. (gäller porttelefon med låsenhet)
 • I flerbostadshus kan porttelefon endast förskrivas vid den egna lägenhetsdörren.

Utvärdering och uppföljning

Utvärdering och uppföljning ska följa den modell som finns i handbokens riktlinjer gällande följa upp och utvärdera funktion och nytta

Patientens ansvar

Antal utrustningar

Lås kan förskrivas till en dörr.

Riktlinjer i handboken gällande dubbelförskrivning av personliga hjälpmedel

Kostnadsansvar

Vuxen: Regional primärvård.
Barn till och med 17 år: Regional primärvård eller Habilitering & Hälsa beroende på vilken sjukvårdshuvudman som har hälso- och sjukvårdsansvaret för hjälpmedlet.

Beställningssystem

webSesam

Senast uppdaterad: 2024-02-06 08:56