Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Stolar (ISO-kod: 180903)

Förskrivare

Arbetsterapeut
Fysioterapeut/sjukgymnast

Kriterier

d4104.3 Stor svårighet att stå vid utförandet av:

d630 Att bereda måltider

och/eller

d640 Att utföra hushållsarbete som inte kan kompenseras med utrustning i hemmet eller enklare hjälpmedel

d4153.3 Stor svårighet att bibehålla sittande ställning vid måltider, vid användning av kommunikationsutrustning och kommunikationstekniker.

Mål

Minst ett av nedanstående mål krävs för förskrivning utifrån kriterium d4104.3:

  • d630 Att bereda måltider
  • d640 Att utföra hushållsarbete 

Minst ett av nedanstående mål krävs för förskrivning utifrån kriterium d4153.3:

  • d550 Att äta
  • d560 Att dricka
  • d360 Att använda kommunikationsutrustningar och kommunikationstekniker

Anvisningar

  • Avser stolar med anpassningsmöjligheter som inte kan uppnås med en konsumentprodukt.
  • Förskrivning utifrån kriterium d4153.3 förutsätter att patienten har ett stort behov av anpassning med stöd eller tillbehör för ett korrigerat sittande.
  • Tillbehör som inte är fabrikatsbundna finns under grupp 1810

Utvärdering och uppföljning

Utvärdering och uppföljning ska följa den modell som finns i handbokens riktlinjer gällande följa upp och utvärdera funktion och nytta 

Patientens ansvar

Riktlinjer i Handboken gällande patientens delaktighet och ansvar i förskrivningsprocessen

Antal utrustningar

Riktlinjer i Handboken gällande dubbelförskrivning av personliga hjälpmedel

Kostnadsansvar 

Vuxen: Kommunal eller regional primärvård (se Hälso- och sjukvårdsavtalet).
Barn till och med 17 år: Regional primärvård eller Habilitering & Hälsa beroende på vilken sjukvårdshuvudman som har hälso- och sjukvårdsansvaret för hjälpmedlet. 

Beställningssystem 

webSesam

Senast uppdaterad: 2024-02-06 08:46