Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Stationära lyftar monterade på väggar, golv och/eller tak (ISO-kod: 123612)

Förskrivare

Arbetsterapeut
Fysioterapeut/sjukgymnast

Kriterier

d420.4 Total svårighet att förflytta sig själv från en yta till en annan
och
d4104.4 Total svårighet att stå

Mål

d420 Att förflytta sig själv från en yta till en annan
eller
d499 Att förflytta sig från en yta till en annan (med hjälp av annan person)

Anvisningar

  • Innan förskrivning av taklyft/vägglyft sker ska andra överflyttningstekniker och mobila lyftar vara provade och bedömda som otillräckliga eller olämpliga utifrån patientens medicinska status och totala omvårdnadssituation.
  • Oavsett om omvårdnadssituationen är tung och komplex kan stationär lyft inte förskrivas om arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast bedömer att annan överflyttningsteknik bättre svarar mot patientens behov.
  • Observera att biståndsbedömt särskilt boende och dagverksamhet samt skola ska vara grundutrustat enligt verksamhetens syfte.
  • Vid förskrivning av lyft och lyftsele oavsett tillverkare ansvarar förskrivaren för kombinationens lämplighet. Vid kombination av lyft och lyftsele från olika tillverkare kan Kombinationsguiden hos Hjälpmedelscenter Sverige användas som stöd.
  • Åkmotor till takmonterad personlyft kan endast förskrivas för att möjliggöra självständig förflyttning.
  • Före installation ska skriftligt tillstånd från fastighetsägaren inhämtas. Medgivande till montering
  • Anpassning av bostaden, som kan vara förutsättning för installation av fast taklyft, som exempelvis håltagning i vägg ovanför dörr, bekostas inte av sjukvårdshuvudmannen utan är ett egenansvar.

Utvärdering och uppföljning

Utvärdering och uppföljning ska följa den modell som finns i handbokens riktlinjer gällande följa upp och utvärdera funktion och nytta 

Patientens ansvar

Riktlinjer i Handboken gällande patientens delaktighet och ansvar i förskrivningsprocessen

Antal utrustningar

Riktlinjer i Handboken gällande dubbelförskrivning av personliga hjälpmedel

Kostnadsansvar

Vuxen: Kommunal eller regional primärvård (se Hälso- och sjukvårdsavtalet).
Barn till och med 17 år: Regional primärvård eller Habilitering & Hälsa beroende på vilken sjukvårdshuvudman som har hälso- och sjukvårdsansvaret för hjälpmedlet

Beställningssystem 

webSesamSenast uppdaterad: 2024-02-06 08:43