Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Ortopediska skor (ISO-kod: 0633)

Förskrivare

Ortopedingenjör

Kriterier

b28015.3 Svår smärta i nedre extremitet
b715.3 Svår nedsättning av funktionen för ledstabilitet i nedre extremitet
b810.3 Svår nedsättning av hudens skyddsfunktioner (får lätt sår)
b820.2 Måttlig nedsättning av skyddsfunktion i huden till följd av tryck (svårt att läka sår)
s750.2  Måttlig felställning i nedre extremitet.
Kan även förskrivas som komplement/alternativ till annan medicinsk behandling

Mål

b28015 Minska smärta i nedre extremitet
b715 Öka ledstabilitet i nedre extremitet
b810 Förebygga vid nedsatt skyddsfunktion i huden
b820 Avlasta för att läka skador på hud och underliggande strukturer
s750 Korrigera felställning i nedre extremitet
Att kunna utföra/vara delaktig i dagliga livets aktiviteter. Att uppnå syfte med behandlingen då produkten förskrivs som alternativ/komplement till sådan.

Anvisningar

  • Avser skor som är ämnade att användas vid behandling och/eller för att kompensera strukturella och funktionella missbildningar eller skador på en persons ben, fotled eller fot. Här ingår ortopediska skor med bland annat stort lästdjup, mjukt foder och lång snörning, individuellt tillverkade ortopediska fotbeklädnader och anpassningar på standardskor.
  • Vid korrigering av benlängdsskillnad ska skillnaden vara 15 mm eller mer.

Utvärdering och uppföljning

Utvärdering och uppföljning ska följa den modell som finns i handbokens riktlinjer gällande följa upp och utvärdera funktion och nytta

Patientens ansvar


Antal utrustningar

Vuxna: max 3 par/år
Vuxna vid egentillverkade skor: max 2 par/år

Barn och ungdom till och med 19 år: max 3 par/år men hänsyns tas till att fötterna växer
Barn och ungdom till och med 19 år vid egentillverkade skor: max 3 par/år men hänsyn tas till att fötterna växer                                                           

Vid alternativ/komplement till medicinsk behandling: det antal som behandlingen kräver

Riktlinjer i handboken gällande dubbelförskrivning av personliga hjälpmedel

Egenavgift

Vid varaktig funktionsnedsättning vuxen: 800 kr/par
Vid varaktig funktionsnedsättning barn och ungdom tom 19 år: 400 kr/par

Vid alternativ/komplement till behandling: Ingen egenavgift

Kostnadsansvar

Sjukhus

Senast uppdaterad: 2024-02-06 10:27