Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Hjälpmedel för minnesstöd (ISO-kod: 222812)

Medicindosett med tidspåminnare
Förskrivare

Arbetsterapeut i samråd med läkemedelsansvarig läkare eller sjuksköterska
Sjuksköterska

Kriterier

b144.2 Måttlig nedsättning av minnesfunktioner

Mål

d57020 Att hantera mediciner och följa hälsoråd

Anvisningar

  • Medicindosett med tidspåminnare kan förskrivas till patient med minnesproblem när medicindosett utan tidspåminnare eller enbart tidspåminnare provats och inte fungerar.
  • Patienten ska med hjälpmedlet bli självständig, även om regelbundna kontroller kan behövas.

Läkemedelsautomat för användning i hemmet
Förskrivare

Läkare verksam på sjukhus och regional primärvård
Sjuksköterska verksam på sjukhus, i regional primärvård och i kommunal primärvård

Kriterier

Minst ett av nedanstående kriterier:

  • b144.2 Måttlig nedsättning av minnesfunktioner
  • b117.2 Måttlig nedsättning av intellektuella funktioner som medför svårigheter att hantera sina läkemedel
  • b164.2 måttlig nedsättning av högre kognitiva funktioner som medför svårigheter att hantera sina läkemedel

Mål

d57020 Att kunna hantera mediciner och följa hälsoråd

Anvisning

  • Läkemedelsautomat för användning i hemmet kan förskrivas till patient med minnesproblem och/eller kognitiva besvär när medicindosett med tidspåminnare inte bedöms tillräcklig.
  • Patienten ska med hjälpmedlet bli självständig kring sin läkemedelshantering, även om regelbundna kontroller kan behövas.
  • Samråd ska ske innan förskrivning om patientens vård- och omsorgsinsatser involverar olika huvudmän.
  • Observera att läkemedelsautomat ställer krav på IT-miljö och arbetssätt. Beslut om detta fattas av respektive huvudman, är du osäker på om läkemedelsautomat går att förskriva till din patient kontakta din chef.
  • Information om hur du som förskrivare praktiskt ska göra finns på Hjälpmedelscentralens webbplats, eller direkt via denna länk.

Utvärdering och uppföljning

Utvärdering och uppföljning ska följa den modell som finns i handbokens riktlinjer gällande följa upp och utvärdera funktion och nytta 

Patientens ansvar

Riktlinjer i Handboken gällande patientens delaktighet och ansvar i förskrivningsprocessen

Antal utrustningar

Riktlinjer i Handboken gällande dubbelförskrivning av personliga hjälpmedel

Kostnadsansvar

Vuxen: Kommunal eller regional primärvård (se Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret i VG).
Barn till och med 17 år: Regional primärvård eller Habilitering & Hälsa beroende på vilken sjukvårdshuvudman som har hälso- och sjukvårdsansvaret för hjälpmedlet.

Beställningssystem 

webSesam

Senast uppdaterad: 2024-02-26 15:59