Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Ryggkuddar och ryggdynor för att bevara hud och vävnad intakt (ISO-kod 043304)

Förskrivare

Arbetsterapeut
Fysioterapeut/sjukgymnast

Kriterier

b810.2 Måttligt nedsättning av skyddsfunktion i huden till följd av tryck
eller
d415.3 Stor svårighet att bibehålla kroppsposition i sittande

Mål

Förebygga vid nedsatt skyddsfunktion i huden
eller
Avlasta för att läka skador på hud och underliggande strukturer
eller
d415 Bibehålla kroppsposition i sittande

Anvisningar

  • Avser ryggkuddar och ryggdynor som reducerar och omfördelar trycket på trycksårskänsliga delar av ryggen. Se även Ryggkuddar (ISO-kod: 181003)/Ryggstöd, fast monterade (ISO-kod: 122503).
  • Ryggdyna enligt denna produktanvisning kan förskrivas i enbart positionerande syfte om annan ryggdyna inom produktgruppen 181003 Ryggstöd ej är tillräcklig.
  • Vid trycksår eller risk för trycksår ska samråd ske med behandlande läkare/sjuksköterska/distriktssköterska.
  • Bedömning av behov ska göras utifrån vårdriktlinjer och vårdprogram inom Västra Götaland.

Utvärdering och uppföljning

Utvärdering och uppföljning ska följa den modell som finns i handbokens riktlinjer gällande följa upp och utvärdera funktion och nytta 

Patientens ansvar

Riktlinjer i Handboken gällande patientens delaktighet och ansvar i förskrivningsprocessen

Antal utrustningar

Riktlinjer i Handboken gällande dubbelförskrivning av personliga hjälpmedel

Kostnadsansvar

Vuxen: Kommunal eller regional primärvård (se Hälso- och sjukvårdsavtalet)

Barn till och med 17 år: Regional primärvård eller Habilitering & Hälsa beroende på vilken sjukvårdshuvudman som har hälso- och sjukvårdsansvaret för hjälpmedlet.

Beställningssystem 

webSesam

Senast uppdaterad: 2024-02-06 11:11