Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Telefoner för fasta nät (ISO-kod: 222403)

Förskrivare

Audionom

Kriterier

b230.3 Svår nedsättning av hörselfunktioner avseende att förnimma ljud, urskilja lokalisering, tonhöjd, ljudstyrka och ljudkvalité
och/eller
b167.2 Måttlig nedsättning av psykiska språkfunktioner
b310.2 Måttlig nedsättning av röstfunktioner
b320.2 Måttlig nedsättning av artikuleringsfunktioner
b330.2 Måttlig nedsättning av funktioner för flyt och rytm i tal

Mål

d310 Att kommunicera genom att ta emot talade meddelanden
d315 Att kommunicera genom att ta emot icke-verbala meddelanden
d320 Att kommunicera genom att ta emot meddelanden på teckenspråk
d360 Att använda kommunikationsutrustning och kommunikationstekniker

Anvisningar

  • Förskrivning sker vid särskild enhet inom Hörselverksamheten, Habilitering & Hälsa.
  • Tilläggsutrustning till fast telefoni, kan vara att koppla telefonsamtalet till hörapparater via telespole.
  • Förskrivningen avser telefoner med bildöverföring såväl för den som ringer som den uppringda. Bildöverföringen kan kombineras med text och ljud.
  • Applikation eller texttelefonprogram förskrivs till egen dator, surfplatta eller smart mobiltelefon, om patienten inte har något av ovanstående kan även texttelefon förskrivas.
  • Hjälpmedlet kompletteras vid behov med förskrivning av varseblivningshjälpmedel.

Utvärdering och uppföljning

Utvärdering och uppföljning ska följa den modell som finns i handbokens riktlinjer gällande följa upp och utvärdera funktion och nytta

Patientens ansvar

Antal utrustningar

Personligt hjälpmedel, en anhörigutrustning kan förskrivas vid behov.

Riktlinjer i handboken gällande dubbelförskrivning av personliga hjälpmedel

Kostnadsansvar

Habilitering & Hälsa

Senast uppdaterad: 2024-02-06 11:00