Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Bakom-örat-hörapparater (ISO-kod: 220615)

Förskrivare

Audionom

Kriterier

b230.1 Lätt nedsättning av hörselfunktioner avseende att förnimma ljud, urskilja lokalisering, tonhöjd, ljudstyrka och ljudkvalité
och/eller
b2400.1 Lätt tinnitus

Mål

b230 Förbättra hörselfunktioner för att ge en ökad delaktighet i olika aktiviteter såsom
d115 Att lyssna
d230 Att genomföra daglig rutin
d220 Att företa mångfaldiga uppgifter
d310 Att kommunicera genom att ta emot talande meddelanden
d 350 Konversation
d999 Samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv, ospecificerat
och/eller
b 2400 Minska tinnitusbesvär 

Anvisningar

  • Hörapparat förskrivs utifrån en individuell bedömning av behovet och hörseln på respektive öra.
  • Valet av hörapparat styrs av hörselnedsättningens art, tänkbara ljudmiljöer, eventuella motoriska begränsningar med mera.
    Har patienten fått sämre hörsel eller om behovet har förändrats görs en ny behovsbedömning.
  • Hörapparaten kan även i vissa fall bytas om en ny modell eller teknik innebär att patientens funktions- eller aktivitetsförmåga förbättras väsentligt.
  • Kan kompletteras med tillbehör så som streamer, tv-link eller extern mikrofon.

Utvärdering och uppföljning

Utvärdering sker genom mätning av hörapparatens förstärkning i örat (IF), genom frågeformulär och genom måluppfyllelse kopplat till vårdplan.

Utvärdering och uppföljning ska följa den modell som finns i handbokens riktlinjer gällande följa upp och utvärdera funktion och nytta

Patientens ansvar

Under ställningstagande om hörhjälpmedel får patienten ta beslut om hen önskar hörapparat med eller utan uppladdningsbara batterier. Vid val av hörapparat med uppladdningsbara batterier betalar patienten ett engångsbelopp. Vid val av hörapparat med ”icke-uppladdningsbara” batterier bekostar patienten batterierna själv. Barn och ungdomar får batterier från Hörselverksamheten till och med 19 år.

Antal utrustningar

Reservapparat(er) kan förskrivas efter individuell bedömning, exempelvis till barn och patienter med svår hörselnedsättning.

Riktlinjer i handboken gällande dubbelförskrivning av personliga hjälpmedel

Kostnadsansvar

Habilitering & Hälsa

Senast uppdaterad: 2024-02-06 10:53