Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Diabeteshjälpmedel

Förskrivare


Förstagångsförskrivning av diabeteshjälpmedel
Läkare
Sjuksköterska verksam inom regional primärvård eller länssjukvård med 15 Högskolepoäng inom omvårdnad vid diabetes

Förnyad förskrivning av redan utprovade diabeteshjälpmedel
Läkare
Sjuksköterska

Kriterier

Diabetes eller utredning i samband med diagnostisering

Mål

Kontrollera blodsockernivå
och/eller
Uprätthålla en så optimal blodsockernivå som möjligt

Anvisningar

  • Förstagångsförskrivning ska alltid ske i primär- eller länssjukvård.
  • De kliniska riktlinjer som finns ska följas, och insulinpump ska vara behandlingsalternativ då indikationer enligt Nationella riktlinjer är uppfyllda. Vid förskrivning av insulinpump och CGM-system (Continuous glucose monitoring) innebär det att hjälpmedlen lånas ut till patient.
  • Patient med insulinpump, barn och gravida med diabetes och andra mer komplicerade fall ska behandlas på diabetesmottagning/specialistklinik inom länssjukvård. I dessa fall har diabetessjuksköterska/läkare inom länssjukvård kvar ansvaret för förskrivning och uppföljning under hela vårdprocessen.
  • Då patienten är inneliggande på sjukhus tillhandahålls diabeteshjälpmedel av respektive avdelning. Undantag: Insulinpumpar och CGM-system med tillbehör tillhandahålls av patientens ordinarie specialist/diabetesmottagning.
  • I de fall en patient väljer att lista om sig till annan vårdcentral har förskrivaren rätt att makulera aktuell förskrivning och hänvisa till förskrivare på vald vårdcentral. Patientsäkerheten ska säkerställas så att patienten inte står utan hjälpmedel.
  • De stickskyddade pennkanylerna förskrivs och distribueras till enskild patient via Sesam LMN och Skövdedepån. Om stickskyddade hjälpmedel önskas till eget förråd/enhet till exempel att ha vid akutsituationer beställs de i regionen via Marknadsplatsen och Sisjödepån och till de kommunala instanserna via kommunens akutförråd (KAF) som i slutänden finansieras av regionen.
  • Förskrivning av digital glukosmätare för egenmonitorering ska följa regional medicinsk riktlinje för egenmonitorering.
  • Information om hur du som förskrivare praktiskt ska göra vid förskrivning av digital glukosmätare finns på Hjälpmedelscentralens webbplats, eller direkt via denna länk.
  • Övergripande information om egenmonitorering finns här, specifik information för Närhälsan finns här.

Utvärdering och uppföljning

Det är läkare eller diabetessjuksköterska som bedömer om ett hjälpmedel skall bytas ut. Byte av diabeteshjälpmedel ska endast ske om till exempel patientens behov av produkter har förändrats, eller att en ny modell eller teknik i sortiment innebär en väsentlig förbättring av funktionsförmåga/livskvalitet för den enskilde patienten.

Vid sortimentsbyten, exempelvis i samband med ny upphandling, ska diabetessjuksköterska vara rådgivande till övriga förskrivare i val av hjälpmedel. För att få kontinuitet inom kommunal primärvård bör sortimentsbytet ske i samråd med MAS.

Utvärdering och uppföljning ska följa den modell som finns i handbokens riktlinjer gällande följa upp och utvärdera funktion och nytta

Patientens ansvar

Antal utrustningar

För förbrukningsartiklar beräknas antal hjälpmedel och antal uttag utifrån patientens behov.

Förskrivare kan i vissa fall bedöma att patienten har behov av flera mätare. Vid dubbelförskrivning bör mätare vara av samma märke (samma teststickor) för ekonomiskt utnyttjande av teststickorna. Vid diabetes typ 1 med speciella behov kan i undantagsfall mer än en typ av mätare behövas.

Riktlinjer i handboken gällande dubbelförskrivning av personliga hjälpmedel

Kostnadsansvar

Sjukhus eller regional primärvård beroende av vilken vårdnivå som har behandlingsansvaret för aktuell funktionsnedsättning.

I de fall en patient väljer att lista om sig till annan vårdcentral har förskrivaren rätt att makulera aktuell förskrivning och hänvisa till förskrivare på vald vårdcentral. Dock måste patientsäkerheten gå i första hand och ett ansvar finnas att inte patient står utan hjälpmedel. För hjälpmedel som används i kombination med läkemedel se Regional medicinsk riktlinje Förskrivning av läkemedel till patient vid överföring mellan vårdenheter.

Då kommunens sjuksköterska förskriver diabeteshjälpmedel ligger kostnadsansvaret på ansvarig hälso- och sjukvårdsnämnd inom regionen.

Beställningssystem

Sesam LMN

Senast uppdaterad: 2024-02-28 16:09