Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Personvågar (ISO-kod: 042427)

Förskrivare

Läkare
Sjuksköterska verksam inom Västra Götalandsregionen, i samråd med läkare
Sjuksköterska verksam inom specialistvård

Kriterier

Ordinerad egenmonitorering och någon av nedanstående hälsotillstånd:
b410.1 Nedsatt hjärtfunktion (hjärtsvikt)
b555.1 Endokrina funktioner (diabetes typ 2)
b420.1 Hypertoni (högt blodtryck) och övervikt
b440.1 Nedsatt andningsfunktion (KOL)
b469.1 Nedsatt övriga funktioner och förnimmelse i hjärt-/kärlsystemet och andningssystemet, andra specificerade och ospecificerade (specialistmödravården)

Mål

Ett eller flera av nedanstående mål:
b410 Bibehålla/förbättra (bieffekter av nedsatt) hjärtfunktion
b555 Bibehålla/förbättra (bieffekter av nedsatta) endokrina funktioner (diabetes typ 2)
b420 Bibehålla/förbättra blodtryck
b440 Bibehålla/förbättra lungfunktion
b469 Bibehålla/förbättra funktion i hjärt-/kärlsystemet och andningssystemet, andra specificerade och ospecificerade (specialistmödravården)

Anvisningar

  • Avser digital våg där patienten med täta intervall själv mäter vikt i hemmiljö och värdet digitalt överförs till hälso- och sjukvården.
  • Användningen är tidsbegränsad exempelvis vid utredning, medicininsättning, medicinjustering eller uppföljning.
  • Förskrivning ska följa regional medicinsk riktlinje för egenmonitorering.
  • Information om hur du som förskrivare praktiskt ska göra finns på Hjälpmedelscentralens webbplats, eller direkt via denna länk.
  • Behandling av patienter med KOL ska följa regional medicinsk riktlinje för KOL.
  • Övergripande information om egenmonitorering finns här, specifik information för Närhälsan finns här.

Utvärdering och uppföljning

Utvärdering och uppföljning ska följa den modell som finns i handbokens riktlinjer gällande följa upp och utvärdera funktion och nytta 

Patientens ansvar

Riktlinjer i Handboken gällande patientens delaktighet och ansvar i förskrivningsprocessen

Antal utrustningar

Riktlinjer i Handboken gällande dubbelförskrivning av personliga hjälpmedel

Kostnadsansvar

Sjukhus eller regional primärvård beroende av vilken vårdnivå som har behandlingsansvaret för aktuell funktionsnedsättning. 

Beställningssystem 

webSesam

Senast uppdaterad: 2024-02-06 11:13