Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Blodtrycksmätare (ISO-kod: 042409)

Förskrivare

Läkare 
Sjuksköterska verksam inom Västra Götalandsregionen, i samråd med läkare
Sjuksköterska verksam inom specialistvård

Kriterier

Ordinerad egenmonitorering och något av nedanstående hälsotillstånd:
b420.1 Försämrad blodtrycksfunktion
b410.1 Nedsatt hjärtfunktion (hjärtsvikt)
b469.1 Nedsatt övriga funktioner och förnimmelse i hjärt-/kärlsystemet och andningssystemet, andra specificerade och ospecificerade (För patienter inom följande medicinska områden: mödravård, psykiatri, njurmedicin, hjärta- och kärl, endokrinologi, ögon, pulmonologi, onkologi och transplantation, där det finns ett behov av att kontrollera blodtryck under en avgränsad period)

Mål

b420 Bibehålla/förbättra blodtrycksfunktion
b410 Bibehålla/förbättra hjärtfunktion
b469 Bibehålla/förbättra funktion i hjärt-/kärlsystemet och andningssystemet, andra specificerade och ospecificerade (För patienter inom följande medicinska områden: mödravård, psykiatri, njurmedicin, hjärta- och kärl, endokrinologi, ögon, pulmonologi, onkologi och transplantation, där det finns ett behov av att kontrollera blodtryck under en avgränsad period)

Anvisningar

  • Avser digital blodtrycksmätare där patienten med täta intervall själv tar blodtryck i hemmiljö och värdet digitalt överförs till hälso- och sjukvården.
  • Användningen är tidsbegränsad exempelvis vid utredning, medicininsättning, medicinjustering eller uppföljning.
  • Förskrivning ska följa regional medicinsk riktlinje för egenmonitorering.
  • Information om hur du som förskrivare praktiskt ska göra finns på Hjälpmedelscentralens webbplats, eller direkt via denna länk.
  • Övergripande information om egenmonitorering finns här, specifik information för Närhälsan finns här.

Utvärdering och uppföljning

Utvärdering och uppföljning ska följa den modell som finns i handbokens riktlinjer gällande följa upp och utvärdera funktion och nytta 

Patientens ansvar

Riktlinjer i Handboken gällande patientens delaktighet och ansvar i förskrivningsprocessen

Antal utrustningar

Riktlinjer i Handboken gällande dubbelförskrivning av personliga hjälpmedel

Kostnadsansvar

Sjukhus eller regional primärvård beroende av vilken vårdnivå som har behandlingsansvaret för aktuell funktionsnedsättning.

Beställningssystem 

webSesam

Senast uppdaterad: 2024-02-06 11:13