Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

PRIORITERAT OMRÅDE: Ledning och styrning

Huvudmän och vårdgivare behöver utveckla ett samarbete som upplevs gränslöst för den enskilde för att säkerställa ett gott stöd och en god vård och omsorg.

Det är viktigt att den enskilde är med och har inflytande över sin vård och behandling.

Psykisk Hälsa

Ställningstagande kring medel 2022 för psykisk hälsa och suicidprevention är omhändertaget

Handlingsplan psykisk hälsa - Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se)

Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård

Färdplanen trädde i kraft 1 januari 2023

Implementeringsmaterial finns framtaget och tillgängligt på webben.

Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård - Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se)           

Hälso- och sjukvårdsavtal och lagreglerade överenskommelser

Processarbete pågår på kommunsidan.

Hälso- och sjukvårdsavtalet och lagreglerade överenskommelser - Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se)

Länsgemensamt utvecklingsarbete Nära vård

Stödmaterial är under framtagande i form av:

  • Länsgemensam utvecklingsplan
  • Visualisering av utvecklingsbehov på webben

Länsgemensam Uppföljning och analys av god och nära vård

Framtagande och leverans av utdata på länsnivå för att stödja uppföljning och fortsatt utvecklingsarbete

Länsgemensam uppföljning av god och nära vård, PDF

Familjecentral

Remissrunda samverkansavtal genomförd ht 2022, beslutsprocess pågår våren 2023

Samverkansavtal familjecentraler - Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se)

 

Länsgemensam ledning och samverkansstruktur

Finns ett uppdrag från SRO från våren 2020. Arbetet är dock pausat. Behov av översyn har påtalats av delregional vårdsamverkan Ökad regional styrning för ökad jämlikhet.


Senast uppdaterad: 2023-01-30 15:52