Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

SIP-processen

Bild över SIP-processen steg: Upptäck behov, Förbered, Kalla/bjud in till SIP-möte, SIP-möte, Följ upp, Avsluta

Här kan du läsa om SIP-processens sex moment och hur du använder SIP som verktyg i samverkan för barn och unga respektive vuxna.

SIP används som verktyg i samverkan när behov av samordning kan uppstå mellan kommun (socialtjänst/skola/elevhälsa) och region samt efter utskrivning från sjukhus. SIP gäller alla oavsett ålder, diagnos, funktionsvariation eller behov.

Utifrån den enskildes behov är teamet större eller mindre, träffas oftare eller mer sällan, under en längre eller kortare tid.

Se SIP-mötet som en process

Det är viktigt att komma ihåg att SIP-mötet inte är att betrakta som en punktinsats, utan snarare som en process som innebär att berörda enheter har ett löpande samarbete med varandra i både ett kortsiktigt och ett långsiktigt perspektiv.

SIP-processen sker i sex moment

SIP-processen sker i sex moment: Bedöm behov, planera, kalla/bjud in till SIP-möte, SIP-möte, följ upp och avslut. Det är sällan en linjär process, ofta sker flera uppföljningar på en SIP. 

SIP-processen

SIP-processen kan se olika ut för barn och vuxna

SIP-processen kan se olika ut för olika personer beroende på deras behov. Här kan du fördjupa dig i SIP-processens varje moment uppdelat på


Senast uppdaterad: 2021-04-27 09:02