Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Fast vårdkontakt

En fast vårdkontakt kan utses i alla verksamheter som bedriver hälso- och sjukvård och till den person som behöver eller önskar.

Enligt hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80) och patientlagen (2014:821) ska en fast vårdkontakt tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet.

För personer som skrivs ut från sjukhus, med fortsatta behov av insatser från både kommun och landsting, är det från år 2018 den fasta vårdkontakten som ska ta initiativ till en samordnad individuell plan, enligt 4 kap. 1 och 3 §§ i lagen om samverkan vid utskrivning.

När ska en fast vårdkontakt utses?

En fast vårdkontakt ska utses för patienten om hen begär det, eller om det är nödvändigt för att tillgodose hens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet.

Var kan en fast vårdkontakt finnas?

En fast vårdkontakt kan utses i alla verksamheter som bedriver hälso- och sjukvård.

Hur ska en fast vårdkontakt arbeta?

En fast vårdkontakt bör kunna bistå patienten i att samordna vårdens insatser, informera om vårdsituationen, förmedla kontakter och vara patientens kontaktperson.

Vem kan utses till fast vårdkontakt?

Det kan vara någon ur hälso- och sjukvårdspersonalen, t.ex. en läkare, sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator, psykolog, undersköterska eller mentalskötare. Vid livshotande tillstånd ska en läkare utses.

Varför ska en fast vårdkontakt utses?

En fast vårdkontakt ska tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet. Samordning har visats kunna minska mängden sjukhusvård för patienter med omfattande

Läs mer

Nationell vägledning från Socialstyrelsen
Om fast vårdkontakt och samordnad individuell plan

Informationsmaterial för patienter och personal. Från Socialstyrelsen
Fast vårdkontakt - När? Var? Hur?

Krav- och kvalitetsboken är ett förfrågningsunderlag enligt lag om valfrihetssystem, LOV och beskriver det uppdrag och krav som utförare ska uppfylla. Från Västra Götalandsregionen
Krav- och kvalitetsboken, Vårdval Vårdcentral 2020


Senast uppdaterad: 2020-09-03 09:07