Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Uppföljning av länsgemensam handlingsplan för suicidprevention

Som en del av arbetet med Handlingsplanen för suicidprevention har ett antal indikatorer valts ut för att följa handlingsplanens sex aktiviteter över tid. Ta del av uppföljningen här.

Sedan 2020 finns det en länsgemensam handlingsplan för suicidprevention i Västra Götaland. I denna beskrivs sex övergripande aktiviteter för att nå handlingsplanens mål. Handlingsplanen är tänkt att utgöra en gemensam grund för såväl kommunernas som regionens suicidpreventiva arbete och framtagande av delregionala/lokala handlingsplaner

Som en del av arbetet med Handlingsplanen för suicidprevention har ett antal indikatorer valts ut för att följa handlingsplanens sex aktiviteter över tid. Syftet med indikatorerna är att utgöra underlag för verksamhetsuppföljning av arbetet med suicidprevention. Uppföljningen av indikatorerna sker årligen och kommer att pågå under den period som handlingsplanen löper dvs. fram till 2025. Under 2020 gjordes en baslinjemätning över de indikatorer som vid tiden för uppföljningen var möjliga att mäta. Därefter har det gjorts ytterligare en uppföljning av indikatorerna för 2021.

Hur kan du använda uppföljningen?

Uppföljningen kan användas för att få en förståelse av utgångsläget för handlingsplanens indikatorer eller för att göra jämförelser och diskutera kring pågående satsningar eller behov på hemmaplan. Materialet behöver inte läsas/användas i sin helhet. Det går också bra att titta närmare på och lyfta ut utvalda indikatorer av särskilt intresse.


Senast uppdaterad: 2022-07-01 09:39