Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Om vård- och insatsprogrammen

De nationella vård- och insatsprogrammen, VIP Psykisk hälsa är en del i det nationella systemet för kunskapsstyrning. Programmen arbetas fram av nationella arbetsgrupper, NAG med deltagare från regioner, kommuner och brukarrepresentanter med spridning över hela landet. Det arbetet sker inom ramen för nationellt programområde, NPO psykisk hälsa.

Tanken med ett gemensamt system för kunskapsstyrning är en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård och stöd av hög kvalitet inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och skola. Målet är att bästa tillgängliga kunskap ska finnas och kunna användas i mötet mellan personal och individ. Här kan olika verksamheter och professioner ta del av varandras kunskapsunderlag och bidra till en bättre helhetssyn kring individens behov och realistiska förväntningar verksamheter emellan.

Här finns samlad kunskap om effektiva vård- och stödinsatser. Innehållet bygger på evidens- och erfarenhetsbaserad kunskap utifrån socialstyrelsens nationella riktlinjer och andra kunskapssammanställningar men är utformat för att tillgängliggöra kunskap på ett användarvänligt sätt.

Till skillnad från nationella riktlinjer, som har som målgrupp personer med uppdrag i ledning och styrning, och beskriver vad för stöd, behandlingar och metoder som är viktigast att satsa på eller avveckla, så är vård- och insatsprogrammen anpassade för personal, med fokus på hur en insats utförs. Vård- och insatsprogrammen har som målsättning att vara ett heltäckande vårdprogram och ge en beskrivning av allt som behöver finnas kring en person i behov av hjälp.

Nationellt programområde, NPO psykisk hälsa ansvarar även för att ta fram vårdförlopp. Det är ytterligare en del i arbetet mot en jämlik, effektiv, sammanhållen och personcentrerad vård. Syftet med vårdförloppen är att patienter ska uppleva en mer välorganiserad och helhetsorienterad process men tydliggör när en insats utförs – mer information här

Läs mer om systemet för kunskapsstyrning här

Se filmen!  Vård- och insatsprogrammen – en genväg till kunskap om psykisk ohälsa och sjukdom on Vimeo


Senast uppdaterad: 2023-10-12 08:41