Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Larm som varnar för nödsituationer i närmiljön (ISO-kod: 222721)

Förskrivare

Audionom

Kriterier

b230.2 Måttlig nedsättning av hörselfunktioner avseende att förnimma ljud, urskilja lokalisering, tonhöjd, ljudstyrka och ljudkvalitet

Mål

d110 Att avsiktligt använda synen för att uppfatta visuella stimuli
d115 Att lyssna för att uppfatta auditiva stimuli, t ex dörrklocka eller barnskrik
d120 Att målinriktat utnyttja sinnesintryck för att uppfatta stimuli, t ex känna vibrationer

Anvisningar

  • Observera! Brandvarnaren bör kopplas till batteridriven optisk och taktil signal, inklusive väckningshjälpmedel, eftersom risk finns att strömförsörjningen via elnätet bryts vid brand.
  • MSB (Myndigheten för säkerhet och beredskap) har föreskrifter för brandvarnare beroende på bostadens storlek och utformning. 

Utvärdering och uppföljning

Utvärdering och uppföljning ska följa den modell som finns i handbokens riktlinjer gällande följa upp och utvärdera funktion och nytta 

Patientens ansvar

Riktlinjer i Handboken gällande patientens delaktighet och ansvar i förskrivningsprocessen

Antal utrustningar

Riktlinjer i Handboken gällande dubbelförskrivning av personliga hjälpmedel

Kostnadsansvar

Habilitering & Hälsa

Senast uppdaterad: 2024-02-06 11:06