Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Larm som varnar för nödsituationer i närmiljön (ISO-kod 222721)

Förskrivare  

Audionom verksam i Dövblindteam 

Kriterier  

b210.2 Måttlig nedsättning av synfunktioner
och
b230.1 Lätt nedsättning av hörselfunktioner            

Mål  

Ge en ökad delaktighet i olika aktiviteter såsom
d110 Att se
d115 Att lyssna
d120 Annat målinriktat utnyttjande av sinnesintryck 

Anvisningar

  • Avser hjälpmedel för att akustiskt/visuellt/taktilt ta emot larminformation såsom exempelvis brandlarm, barnskrik, mm.
  • Brandvarnaren bör kopplas till batteridriven optisk och taktil signal, inklusive väckningshjälpmedel, eftersom risk finns att strömförsörjningen via elnätet bryts vid brand. MSB (Myndigheten för säkerhet och beredskap) har föreskrifter för brandvarnare beroende på bostadens storlek och utformning.
  • Lokala riktlinjer finns för förskrivare inom Habilitering & Hälsa.

Utvärdering och uppföljning

Utvärdering och uppföljning ska följa den modell som finns i handbokens riktlinjer gällande följa upp och utvärdera funktion och nytta 

Patientens ansvar

Riktlinjer i Handboken gällande patientens delaktighet och ansvar i förskrivningsprocessen

Antal utrustningar

Riktlinjer i Handboken gällande dubbelförskrivning av personliga hjälpmedel

Kostnadsansvar  

Habilitering & Hälsa  

Senast uppdaterad: 2024-01-30 09:27