Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Ny webbutbildning för att arbeta med brukarinflytande inom området psykisk hälsa. På riktigt!

En webbutbildning framtagen av NSPH i Västra Götaland och Göteborg ger på ett lättillgängligt och inspirerande sätt stöd för långsiktig utveckling av metoder och aktiviteter för ökat brukarinflytande inom vård och omsorg för personer med psykisk ohälsa.

Delaktighet i sin egen hälsa och vård är en mänsklig rättighet och en hälsofrämjande faktor. Att arbeta med brukarinflytande är nödvändigt för att arbeta kunskapsbaserat. Men vad innebär det att arbeta med brukarinflytande inom vård och omsorg för personer med psykisk ohälsa? Och hur ska verksamheten komma i gång med det?

I en webbutbildning framtagen av Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) i Västra Götaland och Göteborg får verksamheten inte bara teoretisk kunskap om hur brukarmedverkan går till. Här utmanas också chefer och medarbetare att diskutera och reflektera kring det de fått till sig i utbildningen, direkt kopplat till sitt vardagliga arbete. Genom filmer och intervjuer får den som går utbildningen en glimt från verkligheten. Exempelvis får vi höra erfarenheter om hur en peer support kan fylla en livsviktig funktion genom att skapa trygghet och hur brukare får sina röster hörda genom brukarrevision.

Handbok blev till utbildning

Webbutbildningen tar avstamp i Handbok i brukarinflytande, som togs fram av NSPH i Västra Götaland och Göteborg under 2020.

- Efter lanseringen av handboken såg vi att det fanns ett behov av ännu större fokus på hur ett brukarinflytandearbete kan påbörjas och fortlöpa i praktiken. Det resulterade i den här webbutbildningen, säger Sara Svensson, Koordinator stärkt brukarinflytande NSPH i Västra Götaland.

Handbok i brukarinflytande finns både att ladda ner i digitalt och att beställa i tryckt format via NSPH Västra Götalands hemsida.

- Vi rekommenderar att du har handboken nära till hands när du genomför webbutbildningen för att kunna fördjupa dig i avsnitt. Precis som med handboken kan ni anpassa upplägget kring utbildningen utifrån hur långt ni kommit med brukarmedverkan på arbetsplatsen, säger Johanna Jaring, koordinator stärkt brukarinflytande NSPH i Västra Götaland.

En utbildning anpassad efter verkligheten

För att utbildningen ska vara relevant och användbar har den fyra utbildningsvägar med olika inriktning utifrån olika sätt att arbeta inom området psykisk hälsa.

  • Utbildningsväg A riktar sig till personer med strategiskt ansvar för utvecklingsarbete inom ett helt verksamhetsområde i kommun, region eller myndighet.
  • Utbildningsväg B riktar sig till personer med operativt ansvar för utvecklingsarbete vid en specifik verksamhet/enhet inom kommun, region eller myndighet.
  • Utbildningsväg C riktar sig till personalgrupper inom vård och omsorg för personer med psykisk ohälsa.
  • Utbildningsväg D riktar sig till företrädare för en förening, brukarorganisation eller liknande nätverk av personer med egen- eller närståendeerfarenhet av psykisk ohälsa.

- Utbildningen har en låg tröskel och ger en bra grund. Den funkar för både dem som är helt nya på sitt jobb och de med mer erfarenhet. Efter utbildningen kommer du ha en tydlig bild av vad vi från brukarrörselen tänker om brukarmedverkan, säger Sara Svensson.

”Den här utbildningen kan vara klivet till att faktiskt börja”

Utbildningen har tagits fram inom ramen för Handlingsplan Psykisk hälsa i Västra Götaland, där ett av målen är: Brukarföreträdare ska vara delaktiga i utvecklingsarbete.

- För att nå målet i handlingsplanen behöver verksamheter hitta sitt sätt att systematiskt arbeta med brukarorganisationer. Den här utbildningen kan vara klivet till att faktiskt börja arbeta med brukarinflytande i praktiken, säger Anna Simonsson Regionutvecklare Västra Götalandsregionen.

Handlingsplan Psykisk hälsa i Västra Götaland är ett styrande dokument som tagits fram i samverkan mellan Västra Götalandsregionen, de 49 kommunerna och NSPH i Västra Götaland och Göteborg. Den ska skapa en grund för att utveckla gemensamma insatser med tidig samordning och sömlösa vårdövergångar samt god samverkan.

- Med handlingsplanens mål, aktiviteter och indikatorer för uppföljning sätter vi ljus på frågor där vi vill bli bättre i hela Västra Götaland. I genomförandet av aktiviteterna hoppas vi att webbutbildningen kan vara till stor nytta för att fler brukares röster ska bli hörda i utvecklingsarbete, säger Anna Simonsson.

Gå utbildningen

Ta gärna del av utbildningen och sprid den till fler!

Webbutbildning i brukarinflytande

Du kan också börja med att se introduktionsfilmen.

Introduktionsfilm för Webbutbildning i brukarinflytande

Läs mer

Kontakt

Kontakta NSPH Västra Götaland och Göteborg om du har frågor om webbutbildningen eller behöver hjälp och metodstöd före, under eller efter utbildningen: brukarinflytandeutbildning@nsphvastragotaland.se

Kontakta Anna Simonsson eller Catharina Sundström om du har frågor om Handlingsplan Psykisk hälsa i Västra Götaland.
Anna Simonsson, Regionutvecklare, Västra Götalandsregionen, anna.e.simonsson@vgregion.se
Catharina Sundström, Processledare, Psykisk hälsa VästKom, catharina.sundstrom@vastkom.se


Senast uppdaterad: 2023-01-25 15:51