Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Specifikation C, Uppdrag för läkemedelsnära produkter

Läkemedelsnära produkters (LMN) roll och uppdrag samt uppföljning och rapportering av detta.

LMNs uppdrag ska utföras enligt evidensbaserad praktik (EBP)

LMN arbetar med kvalitet och kompetens kring läkemedelsnära produkter, som stöd för Västra Götalandsregionen och kommuner i Västra Götaland. Uppdraget omfattar produkter, distribution och IT-stöd.

LMN ska arbeta med:

Uppdrag Syfte Hurska det utföras Uppföljning Rapportering var
Produktansvar vid upphandling av läkemedelsnära produkter God livskvalité och kostnadseffektivitet Enligt upphandlingsplan Kvartalsvis Ledningsrådet för hjälpmedel
Kravställare för distribution av läkemedelsnära produkter Rätt produkt till rätt patient i rätt tid Enligt kravspecifikation intern distribution Kvartalsvis Ledningsrådet för hjälpmedel
Information och rådgivning av upphandlat sortiment och övriga produkter Förskrivning med hög kvalité Omvärldsbevaka, följa behovs- och produktutvecklingen Kontinuerligt LMNs hemsida
Kompetenshöjande insatser kring vård, behandling och förskrivningsprocess för hela vårdkedjan Öka kompetensen inom området vilket leder till god vård Utifrån behov Årligen Ledningsrådet för hjälpmedel
Vara ett stöd i förskrivningsprocessen Säkra patienters behov av läkemedelsnära produkter sker säkert och på samma sätt oavsett var man bor eller var man vårdas Utifrån behov Årligen LMNs hemsida
Administrativ service och support av beställarsystem Säkerställa kvalitén Utifrån behov Årligen LMNs hemsida
Samverka med nationella organ, utbildningsinstitutioner och liknande Säkerställa kompetensen för god vård inom LMN området Utifrån behov Årligen LMNs hemsida
Kvalitetsrapport Belysa effekten kvalité, kostnad och kunskap Kartlälgga förskrivarnas kompetens avseende uroterapeut/distriktsjuksköterska med förskrivningskurs /7,5 kurs inkontinensvård Årligen Ledningsrådet för hjälpmedel och LMNs hemsida
Arbeta med ökad delaktighet för patienter/användare i samband med upphandlingsprocessen Öka möjligheterna för patienter/användare att få tillgång till välfungerande förbrukningsartiklar och hjälpmedel Informera om produktutveckling och bilda referensgrupper vid upphandling Årligen Ledningsrådet för hjälpmedel
Senast uppdaterad: 2024-01-03 11:56