Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Mobila hemsjukvårdsläkaren har köksbordet som arena för mötet med patienten

En ökande andel av sjukvårdsinsatserna kommer att utföras i hemmet i framtiden till följd av den demografiska, medicinska och tekniska utvecklingen. I Västra Götaland är vi steget före. Här har vårdmodellen Mobil närvård med köksbordet som arena och vårdideologi funnits sedan 2001. Möt en av länets mobila hemsjukvårdsläkare, Jesper Poucette, i Lidköping.

Alla känner vi till att det finns multisjuka, multisviktande eller sköra äldre. Rubriker i nyhetsflödet om långa väntetider på akuten eller människor som inte får den hjälp de behöver syns allt för ofta. Ibland är dålig samordning orsaken och ibland sägs det bero på bristande resurser eller kompetens. Många gånger skylls det också på slarv eller underlåtenhet.

-  Jag var frustrerad över att jag inte fick någon effekt när jag träffade dessa patienter på mottagningen, säger Jesper Poucette, mobil hemsjukvårdsläkare på Närhälsan Ågårdsskogens vårdcentral i Lidköping.

-  Jag hade papper från kommunens hemsjukvård med en problembeskrivning, en anhörig i rummet med ett annat problem och en patient som inte deltog i diskussionen. Ständiga svårigheter med att få tag i hemsjukvården och de i sin tur hade svårt att nå oss på vårdcentralen inom rimlig tid, berättar Jesper Poucette.

Närmare verkligheten

Ur frustrationen föddes en idé kring teamarbete. Tillsammans blir det lättare att göra rätt. Från sin utbildning som läkare var Jesper Poucette fostrad i att göra rätt, ta rätt medicinskt beslut utifrån rätt undersökningsresultat. Det personcentrerade arbetssättet i Mobil närvård innebär istället att det är viktigare att det blir rätt, än att göra rätt. I ett team delar alla på arbete och ansvar, professionerna kan komplettera och ibland även ersätta varandra.

-  Teamarbetet och den personcentrerade inställningen är grunden för köksbordet som arena och vårdideologi. Hemma hos patienten har jag lättare att förstå situationen och få kunskap om sjukdomar, dess konsekvenser och behandlingar, för att få effekt i patientens liv, menar Jesper Poucette.

I det mobila hemsjukvårdsteamet i västra Skaraborg, som Lidköping tillhör, arbetar tre mobila hemsjukvårdsläkare tillsammans med den kommunala hemsjukvården, hemtjänsten och ibland även biståndsenheten och andra beslutsfattare. Hemsjukvården innefattar sjuksköterskor med förskrivningsrätt, sjukgymnaster/fysioterapeuter, arbetsterapeuter och undersköterskor i hemtjänsten.

-  Jag har fått en annan inställning till mig själv som läkare och till mina patienter genom teamarbetet. Mitt bidrag till förändringen och förbättringen blir en del av flera, säger Jesper Poucette.

Fungerande samverkan

Samarbetet mellan yrkesgrupperna och ett personcentrerat arbetssätt är grunden i Mobil närvård samt det som skapar trygghet för individen och de närstående. Samverkan är dock komplext, det kräver hög kompetens hos de medverkande och en ledning som ser sin stödfunktion. En välfungerande samverkan måste finnas på både ledningsnivå och i vardagssjukvården, ledningen behöver byta perspektiv från vad är mitt ansvar till vad kan jag bidra med.

-  Att ledningen samverkar på riktigt är grunden för vår samverkan i teamet, menar Jesper Poucette.

Samverkan är också att i läkarrollen inte bara konsultera hemsjukvården, utan att faktiskt träffa hemsjukvårdens grupper.

-  Att delta på arbetsplatsmöten och vara med på utbildningar i den kommunala hemsjukvården innebär att jag som läkare arbetar inne i den kommunala hemsjukvården. Där man fikar har man sitt hjärta och ofta även sin hjärna. Det är fantastiskt tillfredsställande att idag känna att förutsättningarna finns för att vi som team kan göra skillnad för patienterna, tillsammans kring köksbordet, säger Jesper Poucette.


Texten är omarbetad från en artikel i medlemstidningen för SFAM, Svensk förening för allmänmedicin, allmänläkarnas vetenskapliga och professionella förening.


Senast uppdaterad: 2018-04-18 15:03