Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Överenskommelse om samverkan för barns och ungas bästa nu på remiss

Den sammanslagna överenskommelsen "Samverkan för barns och ungas bästa - överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen" är ute på remiss fram till den 14 februari 2020.

Under 2018 pågick två olika uppdrag om att ta fram överenskommelser om barn och unga i Västra Götaland, i två parallella partsgemensamma arbetsgrupper. Den ena gällde ”Överenskommelse om Trygg och säker vård för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet” och den andra ”Västbus – Samverkan för barn och ungas bästa”.

I samband med beredningen av de båda förslagen blev det tydligt att beröringspunkterna mellan de båda uppdragen var många och att överenskommelserna skulle vinna på att slås samman till en.

Överenskommelsen ”Västbus – Samverkan för barn och ungas bästa” sändes på remiss 2018, vilket var innan de både överenskommelserna slogs samman. Synpunkterna från remissrundan 2018 beaktades därför när den sammanslagna överenskommelsen togs fram.

Den sammanslagna överenskommelsen, "Samverkan för barns och ungas bästa - överenkommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen", togs fram av en arbetsgrupp med företrädare från Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen. Styrgruppen för handlingsplan psykisk hälsa, som också är styrgrupp för revideringen av Västbus överenskommelse, har ställt sig bakom förslaget till överenskommelse (den 9 oktober 2019).

Det politiska samrådsorganet, SRO, har ställt sig bakom att förslaget till överenskommelse sänds på remiss till berörda nämnder och styrelser inom VGR och länets 49 kommuner samt berörda intresseorganisationer. Svar önskas per mejl senast den 14 februari 2020. Se kontaktuppgifter längre ner.

Frågor besvaras av:
Ulrika Söderlund, Västra Götalandsregionen
ulrika.soderlund@vgregion.se
Tel: 072-542 42 39

Anneli Assmundson Bjerde, VästKom
anneli.bjerde@vastkom.se
Tel: 073-335 85 16


Senast uppdaterad: 2019-11-19 14:27