Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Informations- och dialogmöte digitala hjälpmedel i samverkan

Vi vill bjuda in till ett digitalt informations- och dialogmöte avseende ett länsövergripande samarbete kring digitala hjälpmedel som är under utredning i Västra Götaland. Syftet med samarbetet är att ge invånarna en mer jämlik tillgång till digitala hjälpmedel – samtidigt som huvudmännen får samordningsvinster kring logistik och upphandling.

Informations- och dialogmötet arrangeras inom ramen för det pågående arbetet med Välfärdsteknik i samverkan som Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna i Västra Götaland genomför gemensamt. I arbetet har en modell för hur ett sådant samarbete skulle kunna fungera utarbetats, med utgångspunkt i Hjälpmedelscentralens verksamhet. Vid mötet vill vi berätta om detta för näringslivets aktörer inom området i hopp om att få in kloka tankar och synpunkter på vad regionen och kommunerna i Västra Götaland kan tänka på i det fortsatta arbetet och vid ett eventuellt genomförande. Exempel på frågor som vi vill ha synpunkter kring är:

  • Vad finns för medskick till samarbetet och förslaget på modell?
  • Vad kan vara viktigt att tänka på vid eventuell utformning av gemensamma upphandlingar av digitala hjälpmedel?
  • Vad kan vara viktigt att tänka på vid eventuellt avrop och nyttjande av digitala hjälpmedel? (exempelvis kopplat till logistik, uppdateringar, underhåll, rekonditionering)
  • Känner ni till liknande samarbeten, eller exempel på upphandlingar på området som någon annan har gjort som ni tycker är bra som ni vill tipsa om?

Tillfället är öppet för alla intresserade och genomförs digitalt

Information- och dialogmötet sker på Teams och är öppet för alla som är intresserade av området men är mer specifikt riktad mot näringslivet. Dialogen kommer inte att beröra enskilda produkter eller upphandlingar utan hållas på en övergripande nivå. Sprid gärna inbjudan i din organisation eller till personer som du vet skulle vilja delta.

Vill du vara med?

Anmäl dig här

Bakgrund och mer information

Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna i Västra Götaland samverkar kring hur ett enhetligt definierat sortiment av digitala hjälpmedel kan tillhandahållas till invånarna i Västra Götaland. Syftet är att uppnå en god hälsa och en jämlik vård och omsorg med hög kvalitet för invånarna i Västra Götaland, genom att erbjuda jämlik tillgång till såväl digitala hjälpmedel som traditionella hjälpmedel till huvudmän och invånare. För kunskapsinhämtning och dialog genomför vi enkäter, enskilda intervjuer samt digitala workshops.

Projektet Välfärdsteknik i samverkan

Ansvariga för uppdraget är VästKoms VD och Västra Götalandsregionens Digitaliseringsdirektör.

Vad menar vi med digitalt hjälpmedel?

Med digitala hjälpmedel avses:

”Digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning, oavsett om den är individuellt utprovad eller inte.”

Begreppet digitala hjälpmedel avser både produkter med digitala komponenter som traditionellt brukar räknas som hjälpmedel och produkter som brukar definieras som välfärdsteknik. Gemensamt är att de används i invånarens vardagliga miljö, exempelvis hem eller arbetsplats.

Kontakt

Om du har frågor om det pågående projektet går det bra att vända sig till projektledarna:
VästKom: Adam Krantz adam.krantz@vastkom.se 

Västra Götalandsregionen: Emma Övelius, emma.ovelius@lumell.se eller Christofer Montell christofer.montell@lumell.se 


Senast uppdaterad: 2021-11-12 14:35