Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Vid oenighet

Det går inte alltid att undvika att de som medverkar för att upprätta en samordnad individuell plan inte kan komma överens. Orsakerna till oenigheten kan ha mindre eller större betydelse för hur själva förberedelserna, upprättandet och utformningen av planen blir.

Att hålla i möten när det råder oenighet ställer särskilda krav på dig som mötesledare oavsett om du kommer från någon av de deltagande verksamheterna eller om du är mer fristående som mötesledare. Det kan underlätta att två personer gemensamt leder mötet när oenighet råder för att därigenom hjälpa varandra att hålla fokus på mötets syfte och försöka skapa enighet eller tillräckliga kompromisser.

Hantera oenighet genom att vara saklig och tydlig

Om du som mötesledare innan mötet vet att det finns olika uppfattningar måste du funder över hur du på bästa sätt kan säkra mötet. Det krävs att du är extra uppmärksam, saklig och tydlig såväl vid förberedelserna inför mötet, som under mötet och vid eventuellt efterarbete. Möblera rummet så att det underlättar en konstruktiv kommunikation. Om ni använder er av teknisk utrustning kontrollera tekniken så att du vet att den fungerar. Möten via telefonkonferensutrustning eller via tv-länk bör alltid testas innan användandet så att du är säker på att den fungerar för alla.

Som mötesledare kan du berätta att du vet att det finns olika åsikter bland deltagarna och att det ställer höga krav på saklighet från dem. Tydliggör att du kommer att avbryta mötet om det inte går att få en konstruktiv dialog.

Olika typer av oenighet

Oenighet mellan verksamhetsrepresentanterna

 • Vid oenighet mellan verksamhetsrepresentanterna bör du ställa dig frågor som:
 • Är det rätt tidpunkt att kalla till möte för att upprätta en samordnad individuell plan eller är det en annan form av möte som borde hållas i stället?
 • Har mötesdeltagarna mandat att reda ut oenigheten?
 • Finns det överenskommelser eller avtal verksamheterna emellan som reglerar frågan?
 • Hur ser ansvarsfördelningen ut verksamheterna emellan?
 • Hur blir det för familjen som ska delta på ett möte om det föreligger en oenighet mellan verksamhetsföreträdarna om hur verksamheterna ska fördela kostnaderna sinsemellan?
 • Är det bättre om verksamhetsföreträdarna pratar med varandra själva utan familjen, men med familjens samtycke, för att försöka reda ut oenigheten?

Oenighet med familjen eller någon i familjen

Om det råder oenighet med familjen eller någon i familjen bör du ställa dig frågor som:

 • Är det rätt tidpunkt att kalla till möte för att upprätta en samordnad individuell plan eller är det en annan form av möte som borde hållas i stället?
 • Kan det vara bättre att träffa familjen först med syfte att reda ut konflikten?
 • Vilka personer behöver delta vid ett sådant möte?

Om det gäller skillnader vad gäller målen i den samordnade individuella planen bör detta tydligt framgå av planen.

Andra situationer att hantera

Antal familjemedlemmar och verksamhetsföreträdare

Det varierar hur många personer som det finns anledning att kalla till ett möte för att upprätta den samordnade individuella planen. Vilka personer som ska komma att delta överenskoms med familjen då de ska lämna samtycke till vilka som får prata med varandra om det mötet ska fokusera på. Ibland kan det räcka med ett fåtal deltagare medan det vid andra tillfällen behöver vara fler.

Det är viktigt att tänka på balansen mellan familj kontra verksamhetsföreträdare. Familjen är där för att de behöver hjälp och är i beroendeställning till verksamhetsföreträdarna som ska ge hjälp. Var lyhörd gentemot familjen och efterfråga om de vill ta med sig viktiga personer ur sitt privata nätverk som stöd. Detta kan vara en fördel också utifrån perspektivet att då personer ur familjens privata krets deltar så kan dialogen fortsätta på hemmaplan efter mötet.

Att prata

Har deltagarna lätt eller svårt för att prata? Är det samma personer som pratar hela tiden?

Tänk på att de pratsamma också kan vara de hjälpsamma. Försök se det som något positivt då dessa personer visar på ett stort engagemang men det betyder ändå att du kan behöva avbryta dem för att andra ska få möjlighet att prata. Ett sätt att få pratsamma personer att lyssna och vänta på sin tur är att du som mötesledare delar ut ordet till deltagarna i tur och ordning.

Finns det några som dominerar och leder? Finns det några som är tysta?

Inled gärna mötet med att alla får säga något, exempelvis sitt namn och varför man är där, för att på det sättet ” bryta tystnaden” i det nya sammanhanget. Att ”gå laget runt” kan också användas under mötet för att få ”tysta” personer att prata. Alla ges då möjlighet att säga något och förutsättningarna byggs för att skapa ett klimat där alla inlägg ses som värdefulla.

Två specialverktyg för dig som mötesledare vid oenighet

Förutom verktygen ovan kan dessa användas:

 • Begär ”rådrum”, vilket innebär att om oenighet uppstår i mötet avseende insatserna kan du som mötesledare sätta upp ny tid efter att verksamhetsföreträdarna haft samråd
 • Erbjud ”samråd”, vilket innebär att om barnet och/eller föräldrarna är missnöjda över hur mötet avlöpt kan du som mötesledare erbjuda ”samråd”. Där ges utrymme för barnet och /eller föräldrarna att uttrycka sitt missnöje. Mötesledaren ska så långt som möjligt försöka lösa situationen.

 


Senast uppdaterad: 2021-04-09 11:35