Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Metoder för delaktighet

På den här sidan finns material, filmer och information om metoder för delaktighet.

Levnadsberättelse

Använd gärna personens levnadsberättelse i SIP-arbetet. Levnadsberättelsen skrivs i samråd med personen själv och dennes anhöriga. Den kan användas som ett verktyg för att lära känna och förstå en person genom information om vad som är eller har varit betydelsefullt för personen tidigare. Information om verktyg och arbetssätt med personer med demenssjukdom kan du ta del av hos Demenscentrum.

Levnadsberättelsen, bpsd.se

Samtalskort

Samtalskort har många olika användningsområden som i psykoterapi, utredningsarbete, grupputveckling, handledning, utbildning, personlig utveckling osv. De fungerar som ett hjälpmedel för att prata om känslor och de passar perfekt för socialarbetare, psykologer, psykoterapeuter, lärare etc.

Samtalskort, magelungen.com

Samtalsmatta

Samtalsmatta används av personer som har tal-, språk- och kommunikationssvårigheter eller koncentrationssvårigheter. Det är ett exempel på ett verktyg som kan vara speciellt bra att använda när personal ska prata med den enskilde om vad ”Kalle” önskar, är intresserad av eller är bra på. Åsikter och känslor förmedlas med hjälp av bilder. Bilderna fästs på en vanlig dörrmatta med yta av filtliknande tyg och den som leder samtalet ställer öppna frågor. Samtalsmattan används i kombination med övriga kommunikationssätt och kommunikationshjälpmedel som personen har.

Uttrycka åsikter med samtalsmatta, www.vgregion.se

Pict-O-Stat

Pict-O-Stat är ett bildbaserat enkätverktyg som är framtaget för att undersöka och utvärdera hur personer med kognitiva funktionsnedsättningar upplever kvaliteten på det stöd och den service de får.

Målet är att förbättra delaktighet och inflytande samt att öka självbestämmandet för personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Verktyget kan till exempel användas för att planera, diskutera mål och beslut och göra det som står i SIP konkret och begripligt. I Pict-O-Stat används pictogramsymboler, fotografier och inspelat tal för att presentera och förtydliga frågeställningar och svarsalternativ.

Finns även som app: ‎

Pict-O-Stat i App Store (apple.com)

MI, Meny – Agenda

Med meny menar vi inom MI en uppsättning alternativ, en karta över faktorer som kan vara relevanta att ta upp. Med agenda syftar vi på den turordning man skapar bland de alternativ som arbetet med menyn har lett till. I ett MI-samtal kan en meny-agenda användas i början för att hitta fokus eller målbeteenden eller när personen har många bekymmer och därför behöver en prioriteringsordning.

Att låta personen ha inflytande över samtalets innehåll är ett bra sätt att förebygga motstånd. Kom ihåg att vi som samtalsledare inte ska agera som experter som måste komma med ”goda råd”. Inom MI är att samarbeta med personen under samtalets gång centralt. Därför är verktyget Meny – Agenda ett enkelt sätt att initiera samarbetet redan i början av samtalet eller att hitta ett fokus.

Detta görs i två steg, först görs en Meny om vad personen eller ni två vill prata om och sedan en agenda, det vill säga i vilken turordning ni ska prata om dessa ämnen.

Meny: Inom MI kan Menyn ses som en palett med en uppsättning alternativ som kan vara relevanta att ta upp i samtalet med personen. Denna utgår från personens egna behov och om samtalsledaren vill ta upp ett visst ämne kan detta inkluderas i Menyn.

Agenda står sedan för den turordning som arbetet med Menyn lett till.

Styrkan i det här verktyget är att det handlar om en situation där samtalsledaren och personen gemensamt kommer överens om vad man ska prata om och i vilken turordning. Det är ett konkret sätt att öka personens delaktighet i samtalet.

I samtalet så gör du följande:

  1. Meny. Berätta om några ämnen och frågor som du vill ta upp under samtalet. Skriv ner dem på ett papper eller på en whiteboard så att ni båda kan se dem. Om du själv inte har något du vill ta upp under samtalet utgå enbart från vad personen vill prata om.
  2. Fråga sedan personen om vilka ämnen hen vill tala om. Lägg till dessa på listan.
  3. Agenda. Sätt sedan agendan genom att fråga personen om vilka ämnen hen vill ta upp först.

Film om Meny-Agenda, folkhalsomyndigheten.se


Senast uppdaterad: 2021-04-08 14:27