Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Frågor att ställa under förberedelser

Här får du stöd och tips på frågor som kan ställas under förberedelserna i SIP-processen.

 • Vilka tidigare och pågående åtgärder/insatser/tidigare SIP – Hur fungerar det?

Nedan angivna punkter är ett stöd under förberedelserna. Endast det som är relevant ska dokumenteras, och efter samråd med patienten.

 • Hälso- och sjukdomshistoria.
 • Aktuellt hälsotillstånd.
 • Egenuppfattat hälsoproblem.
 • Socialt (Yrke/sysselsättning, ekonomi, boende, viktiga personer, kontaktnät)
 • Familj (civilstånd, barn och dess födelseår, känner familj/närstående till patientens psykiska ohälsa.
 • Hot och våld (Erfarenhet av hot och våld). Har frågan om våld i nära relationer ställts tidigare?
 • Stressorer.
 • Alkoholvanor.
 • Matvanor.
 • Sömnvanor (Info om en persons sömnvanor och faktorer som påverkar sömnen) RMR Insomni.
 • Fysisk aktivitet (Vardagsmotion, fysisk träning, annan fysisk rörelse) RMR Fysisk aktivitet - vuxna.
 • Rekreation och fritid (Vardagsaktiviteter av social karaktär/vardagsrevidering, tid för återhämtning).
 • Sjukskrivning.
 • Läkemedel. (Uppmärksamma även användning av andra preparat och substanser som patienten tar på egen hand).
 • Tidigare behandlingar/försök.
 • Tidigare/nuvarande copingstrategier (Tidigare och nuvarande strategier för att hantera sin ohälsa).
 • Planerade åtgärder utgår från innehållet ovan, baserat på patientens berättelse samt från självskattning.
 • Vad är viktigt för dig?
 • Nätverkskarta.

 


Senast uppdaterad: 2021-04-08 13:55