Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Terminologi Expertstöd och konsultation

Terminologin är överenskommen mellan Hjälpmedelscentralen och vårdgivarna inom ramen för samarbetsavtalet.

TERM BESKRIVNING REFERENT
(begrepp som tillhör fackområdet) (avgränsar termen/begreppet mot relaterade termer/begrepp) (verklig eller abstrakt företeelse)
Expertstöd Hjälpmedelskonsulenter och konsultationstekniker med fördjupad och aktuell kunskap samt erfarenhet inom de olika produktområdena.

Anställda på Hjälpmedelscentralen:

 • Legitimerad arbetsterapeut
 • Legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast
 • Legitimerad logoped
 • Legitimerad sjuksköterska
 • Konsultationstekniker
Information (ej hälso- och sjukvårdsåtgärd) Information och vägledning i allmänna frågor samt generella råd som inte rör specifik patient.
Information kan erhållas i olika former och genom olika kommunikationskanaler/media.

Exempel:

 • Film på YouTube - Bromsskola
 • IT-guider på Hjälpmedelscentralens webbplats
 • Telefon- och mejldialog gällande sortiment
Konsultation 

Konsultation är när expertstödet på förfrågan, via arbetsorder och konsultationsunderlag bistår en eller flera förskrivare i någon av förskrivningsprocessens faser med individuella råd, förslag och inställningar gällande hjälpmedel till en specifik patient.

Konsultation som utförs av hjälpmedelskonsulent är en journalpliktig hälso- och sjukvårdsåtgärd.

Konsultationstekniker utför tekniskt arbete och teknisk rådgivning.

Konsultation kan ske i olika former och genom olika kommunikationskanaler/media.

Exempel:

 • Utifrån behandlarens utredning bistå med kartläggning av eventuellt hjälpmedelsbehov
 • Utprovning av hjälpmedel
 • Anpassning/specialanpassning
 • Bistå förskrivare med beställning av hjälpmedel
 • Uppföljning och utvärdering
Utbildning

Utbildning är en planerad och målinriktad aktivitet för att ge fördjupad kompetens.

Utbildning annonseras och sprids via överenskomna kanaler.

Intyg utfärdas efter genomförd och godkänd utbildning.

Utbildning kan ges i olika former och genom olika kommunikationskanaler/media.

Utbildning ges inom de olika produktområdena samt relevanta delar av förskrivningsprocessen.

Utbildning - basutbud

Erbjuds kontinuerligt.

För förskrivare som har genomgått grundläggande förskrivarutbildning.

Kan ges på grundnivå eller fördjupningsnivå, vilket innbär krav på vissa förkunskaper/erfarenheter inom produktområdet.

Syftet är att möjliggöra grundkompetens för majoriteten av förskrivarna.

Exempel:

 • Antidecubitusmadrasser
 • Elrullstolar
 • Epilepsilarm
 • Manuella rullstolar
 • Lyftar och lyftselar
Utbildning - tilläggsutbud

Erbjuds kontinuerligt eller som punktinsats utifrån ett identifierat behov.

För förskivare som har genomgått grundläggande förskrivarutbildning eller annan målgrupp i överenskommelse med vårdgivarna.

Kan ges på grundnivå eller fördjupningsnivå, vilket innbär krav på vissa förkunskaper/erfarenheter inom produktområdet.

Syftar till särskilda utbildningsatsningar.

Avser särskilda utbildningsatsningar, ibland med externa föreläsare.

Utbildning - Uppdragsutbildning

Uppdragsutbildning är en planerad och målinriktad aktivitet för att ge fördjupad kompetens.

Uppdragsutbildning genomförs på förfrågan och annonseras inte.

Uppdragsutbildning kan ha en eller flera deltagare.

Uppdragsutbildning anpassas av expertstödet utifrån uppdragsgivarens önskemål.

Expertstödet avgör i samråd med beställaren, vad som är möjligt att erbjuda som uppdragsutbildning (t.ex. antal deltagare, lokal för utbildningen, medverkande kompetenser).

Uppdragsutbildning ges inom de olika produktområdena samt relevanta delar av förskrivningsprocessen, till exempel:

 • Genomgång av olika hjälpmedel inom ett produktområde med inriktning mot en eller flera funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar.
 • Genomgång av en enskild produkt och dess användande.
 • Anpassade versioner av utbildningar utifrån det ordinarie utbildningsutbudet.
 • Mekarutbildning.
 • Utbildning till förskrivare och patientens nätverk kring användningen av ett personligt förskrivet hjälpmedel. Utbildningen omfattar mer än den information som förmedlas i samband med konsultation.
Utvecklingsarbete

Utvecklingsarbete är sådana aktiviteter genom vilka Hjälpmedelscentralen förtlöpande bevakar, följer och anpassar sig till den forskning/utveckling som görs inom samtliga förekommande produktområden.

Utvecklingsarbete kan ske tillsammans med representanter från en eller flera vårdgivare.

Exempel:

 • Projekt och forskning kring hjälpmedel som Hjälpmedelscentralen genomför eller deltar i.
 • Utredningsarbete i samband med införande av nya produkter.
 • Innovationsmässa/visning med leverantörer t.ex kring "pågång" utveckling.
Visning av aktuellt sortiment Aktivitet i upphandlingsprocessens upphandlingsfas gällande implementering av avtal, för att visa förskrivare sortiment efter ny upphandling. Visning av aktuellt sortiment som omfattar både nytt upphandlat sortiment och befintligt sortiment på lager.

 

Senast uppdaterad: 2024-03-01 13:16