Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Beslut om finansiering

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har fattat beslut om revidering av Krav- och kvalitetsboken för VG primärvård. Revideringen innebär bland annat att mobil hemsjukvårdsläkare kommer att finansieras via Krav- och kvalitetsboken från 2018. Medel avsätts i nivå med nuvarande projektmedel, men ersättning kommer inte att ges till projektledare och bil.

Hans Möller Enhet primärvård på Koncernstab hälso- och sjukvård kan ge mer information om hur utfallet kan bli för vårdcentralerna.

Den reviderade Krav- och Kvalitetsboken finns på webben. Punkt 2.3 och 6.1.17 handlar om mobil hemsjukvårdsläkare.
Krav- och kvalitetsboken

Beslutet fattades den 21 maj 2017

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har också fattat beslut om att Närsjukvårdsteamen inom mobil närvård får projektmedel med maximalt 50 mnkr för fortsatt finansiering under 2018. Breddinförandeprojektet av Mobil närvård får fortsatt finansiering för projektledning och utvärdering med 5 mnkr

En utvärdering av närsjukvårdsteamen har påbörjats och kommer att bli klar under 2018. Utifrån utvärderingen kommer en regiongemensam basmodell för mobila närsjukvårdsteamen att tas fram för att kunna ingå i vårdöverenskommelsen för 2019. Det innebär att godkända projekt med Närsjukvårdsteam kommer att få fortsatt finansiering under 2018. Projektledningen återkommer med information om ansökningar för nya Närsjukvårdsteam under hösten.

Beslutet fattades 31 maj 2017.


Senast uppdaterad: 2018-04-18 15:03