Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Kunskapsrådet fortsätter sitt arbete

Kunskapsrådets interimistiska tid förlängs tills dess en ny länsgemensam ledning- och samverkansstruktur finns på plats.

Kunskapsrådet har identifierat att det finns behov att förlänga den interimistiska tiden för gruppens arbete i och med den pågående översynen av länsgemensam ledning- och samverkansstruktur.

På sitt möte 19 november 2021 ställer sig Politiskt samrådsorgan (SRO) bakom en förlängning tills dess en ny struktur finns på plats.  

Kunskapsstyrning i samverkan

För att Västra Götalands 49 kommuner och Västra Götalandsregionen (VGR) ska kunna samverka kring kunskapstyrning på ett sammanhållet och effektivt sätt, har VästKom och VGR etablerat ett gemensamt råd för kunskapsstyrning. Kunskapsrådet ansvarar för att bygga upp en bra struktur för samverkan i de kunskapsstyrningsfrågor som rör både kommunerna och Västra Götalandsregionen, samt att koordinera och vidareutveckla den gemensamma kunskapsstyrningen.

Pandemin satte arbetet på paus

Arbetet etablerades i februari 2020 men fick snart sättas på paus då resurser inom vård och omsorg behövde omprioriteras i samband med corondapandemin. Hösten 2020 återupptogs arbetet.

En länsgemensam medicinsk riktlinje - den första av sitt slag

Ett av flera pågående arbete där genomförande återstår är en pilot för utveckling av länsgemensamma medicinska riktlinjer (LMR) inom palliativ vård. Styrdokumentet blir det första av sitt slag.

Generellt sett är ambitionen att integrera den palliativa vårdens förhållningssätt och kompetens allt tidigare i olika sjukdomsförlopp, även om det kortsiktiga målet är att erbjuda alla personer som behöver god vård under livets allra sista tid.


Senast uppdaterad: 2021-11-19 15:27