Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kunskapsrådet

Uppdrag

Kunskapsrådet ansvarar för att bygga upp en bra struktur för samverkan i de kunskapsstyrningsfrågor som rör både kommunerna och Västra Götalandsregionen, samt koordinera och vidareutveckla den gemensamma kunskapsstyrningen.

Kunskapsstyrning i samverkan

Kunskapsstyrning handlar om att utveckla, sprida och använda bästa möjliga kunskap inom hälsa, vård och omsorg. Det övergripande syftet med att införa kunskapsstyrning är att få en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård och omsorg.

Kunskapsstyrning i samverkan

Sammansättning

Kunskapsrådet består av åtta kommunala representanter och åtta representanter från Västra Götalandsregionen. Ordförandeskapet kommer att växla mellan huvudmännen.

  • Kommunrepresentanterna företräder RSS-områdena/kommunalförbunden, Göteborgs Stad, VästKom samt sakkunniga inom kommunal hälso- och sjukvård (vid fördelningen har hänsyn tagits till geografisk spridning, mandat och sakkunskap).
  • De regionala representanterna företräder de sex programområden där det finns stora behov av samverkan, både mellan programområdena och mellan kommuner och VGR inom respektive programområde. Ytterligare en medlem representerar VGR:s samordningsgrupp för kunskapsstyrning (RESAK).

Interimistisk period

Arbetet med att etablera system för kunskapsstyrning på nationell och regional nivå, har pågått intensivt sedan flera år tillbaka. För att komma igång snabbt med det gemensamma arbetet är kunskapsrådet tillsatt under en interimistisk period. Under denna period, som ska pågå i 18 månader från och med den 1 januari 2020, kommer rådets arbetsformer prövas och vidareutvecklas innan styrgruppen för kunskapsstyrning i samverkan, tar beslut om en långsiktig överenskommelse.

Mötestider 2021

3 feb, kl. 13:00-16:00
3 mar, kl. 13:00-16:00
31 mar, kl. 13:00-16:00
28 apr, kl. 13:00-16:00
19 maj, kl. 13:00-16:00
2 jun, kl. 13:00-16:00
8 sept, kl. 13:00-16:00
6 okt, kl. 13:00-16:00
3 nov, kl. 13:00-16:00
2 dec, kl. 13:00-16:00

Ordförande Kunskapsrådet, VGR Anders Carlqvist
Kommande ordförande Kunskapsrådet, VGK Ann-Charlotte Järnström
RPO Barn och Ungdomars hälsa Karin Andersson
RPO Levnadsvanor Mats Börjesson
RPO Primärvårdsråd Jörgen Månsson
RPO Psykisk hälsa Lise-Lotte Risö Bergerlind
RPO Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin Annika Waser
RPO Äldres hälsa Simina Gherman
Socialchef Boråsregionen Sandra Säljö
Socialchef Skaraborg Magnus Schedin
Socialchef Fyrbodal Tommy Almström
Socialchef Göteborgsregionen Ebba Gierow
Avdelningschef, Individ- och familjeomsorg, funktionshinder och folkhälsa Louise Odengard
MAS, Boråsregionen Carina Molander-Ivarsson
Ersättare  Åsa Fredriksson 
SAS, Trollhättan Marianne Brattberg
Ersättare  Per-Gunnar Lundén 
Processledare, VGK Charlotta Wilhelmsson
Processledare, VGR Kerstin Hinz
Strateg, Koncernkontoret Anne-Marie Svensson

Mötesanteckningar Kunskapsråd

Titel

Kerstin Hinz

Regionutvecklare VGR
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Charlotta Wilhelmsson

Strateg Välfärd Västkom
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2021-05-11 11:10