Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kunskapsrådet

Uppdrag

Kunskapsrådet ansvarar för att bygga upp en bra struktur för samverkan i de kunskapsstyrningsfrågor som rör både kommunerna och Västra Götalandsregionen, samt koordinera och vidareutveckla den gemensamma kunskapsstyrningen.

Kunskapsstyrning i samverkan

Kunskapsstyrning handlar om att utveckla, sprida och använda bästa möjliga kunskap inom hälsa, vård och omsorg. Det övergripande syftet med att införa kunskapsstyrning är att få en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård och omsorg.

Kunskapsstyrning i samverkan

Sammansättning

Kunskapsrådet består av åtta kommunala representanter och åtta representanter från Västra Götalandsregionen. Ordförandeskapet kommer att växla mellan huvudmännen.

  • Kommunrepresentanterna företräder RSS-områdena/kommunalförbunden, Göteborgs Stad, VästKom samt sakkunniga inom kommunal hälso- och sjukvård (vid fördelningen har hänsyn tagits till geografisk spridning, mandat och sakkunskap).
  • De regionala representanterna företräder de sex programområden där det finns stora behov av samverkan, både mellan programområdena och mellan kommuner och VGR inom respektive programområde. Ytterligare en medlem representerar VGR:s samordningsgrupp för kunskapsstyrning (RESAK).

Interimistisk period

Arbetet med att etablera system för kunskapsstyrning på nationell och regional nivå, har pågått intensivt sedan flera år tillbaka. För att komma igång snabbt med det gemensamma arbetet är kunskapsrådet tillsatt under en interimistisk period. Under denna period kommer rådets arbetsformer prövas och vidareutvecklas innan styrgruppen för kunskapsstyrning i samverkan, tar beslut om en långsiktig överenskommelse.

Det politiska samrådsorganet (SRO) ställde sig 19 november 2021 bakom att den interimistiska tiden för Kunskapsrådet ska fortsätta tills dess en ny länsgemensam ledning- och samverkansstruktur finns på plats.

Boråsregion, Maria Olsson​

Skaraborg, Magnus Schedin​

Fyrbodal, Tommy Almström​

Göteborgsregion, Ebba Gierow​

Göteborgs Stad, vakant

Medicinsk ansvarig sjuksköterska, Carina Molander-Ivarsson​

Medicinsk ansvarig sjuksköterska ersättare, Åsa Fredriksson​

Socialt ansvarig samordnare, Marianne Brattberg​

Socialt ansvarig samordnare, ersättare, Per Gunnar Lundén​

Barn och Ungdomars hälsa, Karin Andersson​

Levnadsvanor, Mats Börjesson​

Primärvårdsråd, Jörgen Månsson​

Psykisk hälsa, Lise-Lotte Risö Bergerlind​

Rehab/hab/försäkringsm, Annika Waser​

Äldres hälsa, Simina Gherman​

Koncernkontoret, Anne-Marie Svensson​

Vice ordförande, Anneli Bjerde​, VästKom

Processledare, Charlotta Wilhelmsson, VästKom​

Ordförande, Peter Almgren​

Processledare, Kerstin Hinz, VGR

Adjungerande

Susann Magnusson, Medicinskt ledningsansvarig, elevhälsa

Maria Björn, Medicinskt ledningsansvarig, elevhälsans medicinska insats

 

Mötesanteckningar, Kunskapsråd

Titel

Möten Kunskapsrådet

2022
21 januari, kl 13.14-16.15
16 mars, kl 13.14-16.15
31 maj, kl 13.14-16.15
31 augusti, kl 13.14-16.15
12 oktober, kl 13.14-16.15
6 december, kl 13.14-16.15

Kerstin Hinz

Regionutvecklare VGR
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Charlotta Wilhelmsson

Strateg Välfärd Västkom
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2022-05-16 13:52