Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Kunskapsrådet

Kunskapsrådet avslutades december 2022.

Arbetet med kunskapsstyrning fortsätter, läs mer här.

Uppdrag

Kunskapsrådet ansvarar för att bygga upp en bra struktur för samverkan i de kunskapsstyrningsfrågor som rör både kommunerna och Västra Götalandsregionen, samt koordinera och vidareutveckla den gemensamma kunskapsstyrningen.

Kunskapsstyrning i samverkan

Kunskapsstyrning handlar om att utveckla, sprida och använda bästa möjliga kunskap inom hälsa, vård och omsorg. Det övergripande syftet med att införa kunskapsstyrning är att få en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård och omsorg.

Kunskapsstyrning i samverkan

Sammansättning

Kunskapsrådet består av åtta kommunala representanter och åtta representanter från Västra Götalandsregionen. Ordförandeskapet kommer att växla mellan huvudmännen.

  • Kommunrepresentanterna företräder RSS-områdena/kommunalförbunden, Göteborgs Stad, VästKom samt sakkunniga inom kommunal hälso- och sjukvård (vid fördelningen har hänsyn tagits till geografisk spridning, mandat och sakkunskap).
  • De regionala representanterna företräder de sex programområden där det finns stora behov av samverkan, både mellan programområdena och mellan kommuner och VGR inom respektive programområde. Ytterligare en medlem representerar VGR:s samordningsgrupp för kunskapsstyrning (RESAK).

Interimistisk period

Arbetet med att etablera system för kunskapsstyrning på nationell och regional nivå, har pågått intensivt sedan flera år tillbaka. För att komma igång snabbt med det gemensamma arbetet är kunskapsrådet tillsatt under en interimistisk period. Under denna period kommer rådets arbetsformer prövas och vidareutvecklas innan styrgruppen för kunskapsstyrning i samverkan, tar beslut om en långsiktig överenskommelse.

Det politiska samrådsorganet (SRO) ställde sig 19 november 2021 bakom att den interimistiska tiden för Kunskapsrådet ska fortsätta tills dess en ny länsgemensam ledning- och samverkansstruktur finns på plats.

Västra Götalandsregionen

Karin Andersson​, Regionalt programområde Barn och Ungdomars hälsa, ledamot
karin.ai.andersson@vgregion.se
 
Mats Börjesson​, Regionalt programområde Levnadsvanor, ordförande
mats.borjesson@vgregion.se 
 
Jörgen Månsson​, Primärvårdsrådet, ordförande
jorgen.mansson@gu.se 
 
Lise-Lotte Risö Bergerlind​, Regionalt programområde Psykisk hälsa, ordförande
lise-lotte.risobergerlind@vgregion.se 
 
Annika Waser​, Regionalt programområde Rehab/hab/försäkringsm, ordförande
annika.waser@vgregion.se 
 
Simina Gherman​, Regionalt programområde Äldres hälsa, ordförande
simina.gherman@vgregion.se 
 
Ann-Katrin Schutz, Team nära vård, Koncernkontoret
ann-katrin.schutz@vgregion.se 

Vakant, koncernkontoret, medicinsk rådgivare och ordförande

Boråsregionen

Maria Olsson, Socialchef Vårgårda
maria.olsson@vargarda.se 

Skaraborg

Magnus Schedin, Socialchef Falköping
magnus.schedin@falkoping.se 

Fyrbodal

Tommy Almström, Socialchef Dals-Ed
tommy.almstrom@dalsed.se 

Göteborgsregionen

Ebba Gierow, Socialchef Ale
ebba.gierow@ale.se 

Vakant, Göteborg Stad

Experter

Carina Molander, Medicinsk ansvarig sjukssköterska, Boråsregionen
carina.molander-ivarsson@boras.se 

Ersättare
Åsa Fredriksson , Medicinsk ansvarig sjukssköterska, Göteborgsregionen
asa.fredriksson@ale.se 

Marianne Brattberg, socialt ansvarig samordnare, Trollhättan
marianne.brattberg@trollhattan.se 

Ersättare
Per-Gunnar Lundén, socialt ansvarig samordnare, Skara
pergunnar.lunden@skara.se 

VästKom

Anneli Assmundson Bjerde, Enhetschef Välfärd
anneli.bjerde@vastkom.se

Mötesanteckningar, Kunskapsråd

Titel

Möten Kunskapsrådet

2022
21 januari, kl 13.14-16.15
16 mars, kl 13.14-16.15
31 maj, kl 13.14-16.15
31 augusti, kl 13.14-16.15
12 oktober, kl 13.14-16.15
6 december, kl 13.14-16.15

Kerstin Hinz

Sjukvårdsregional samordnare VGR
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2023-01-24 13:45