Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Vägledning för provtagning i form av egentest för medarbetare

Provtagningen i Västra Götalandsregionen anpassas efter nya förutsättningar

Vägledning för provtagning i form av egentest för medarbetare gäller om det åter blir aktuellt att starta upp egentester inom den kommunala verksamheten. 

Från 1 april 2022 klassas covid-19 inte längre som en samhällsfarlig sjukdom.

Provtagningen i Västra Götalandsregionen anpassas efter de nya förutsättningarna. Från 1 april övergår covidprovtagningen av kommunal personal till vårdcentralerna i Västra Götaland. De berörda som har symtom på covid-19 ska då boka tid för provtagning på vårdcentral. Kommunerna behöver dock ha beredskap för att snabbt starta upp provtagningen igen om läget förändras. Därför ska de provtagnings-kit som nu finns på lager behållas i kommunerna.

Medarbetare som uppvisar symptom på luftvägsinfektion kan provtas för covid-19 genom egentest. Den här sidan innehåller vägledning kring detta. Egentestning möjliggör återgång till arbetet så tidigt som möjligt för medarbetare som arbetar i strategiskt utvalda verksamheter.

Vägledningen nedan är framtagen av Västra Götalandsregionen i samverkan med Göteborgsregionen, VästKom och övriga kommunalförbund i Västra Götaland.

Vägledning för provtagning i form av egentest för medarbetare inom kommunal vård och omsorg, socialtjänst samt övrig samhällsviktig verksamhet
Vägledningen kompletteras med en lokal rutin inom respektive kommun/stadsdel och övrig samhällsviktig verksamhet.

Mer information finns hos Direkttest.
Direkttest.se 

Signeringslista för mottagande och packning av prover från egentest för medarbetare

Instruktion: Mottagande och packning av egentest för covid-19, PDF

Till medarbetare som ska genomföra provtagning i form av egentest för covid-19

Instruktion för provtagning i form av egentest för covid-19 - svenska

Instruktion för provtagning i form av egentest för covid-19 - engelska

Instruktion för provtagning i form av egentest för covid-19 - arabiska

Instruktion för provtagning i form av egentest för covid-19 - persiska

Instruktion för provtagning i form av egentest för covid-19 - serbokroatiska

Instruktion för provtagning i form av egentest för covid-19 - somaliska

Instruktion för provtagning i form av egentest för covid-19 - sorani


Senast uppdaterad: 2022-08-09 12:00