Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Vägledning för provtagning i form av egentest för medarbetare

Provtagningen i Västra Götalandsregionen anpassas efter nya förutsättningar

Vägledning för provtagning i form av egentest för medarbetare gäller om det åter blir aktuellt att starta upp egentester inom den kommunala verksamheten. 

Från 1 april 2022 klassas covid-19 inte längre som en samhällsfarlig sjukdom.

Provtagningen i Västra Götalandsregionen anpassas efter de nya förutsättningarna. Från 1 april övergår covidprovtagningen av kommunal personal till vårdcentralerna i Västra Götaland. De berörda som har symtom på covid-19 ska då boka tid för provtagning på vårdcentral. Kommunerna behöver dock ha beredskap för att snabbt starta upp provtagningen igen om läget förändras. Därför ska de provtagnings-kit som nu finns på lager behållas i kommunerna.

Medarbetare som uppvisar symptom på luftvägsinfektion kan provtas för covid-19 genom egentest. Den här sidan innehåller vägledning kring detta. Egentestning möjliggör återgång till arbetet så tidigt som möjligt för medarbetare som arbetar i strategiskt utvalda verksamheter.

Vägledningen nedan är framtagen av Västra Götalandsregionen i samverkan med Göteborgsregionen, VästKom och övriga kommunalförbund i Västra Götaland.

Vägledning för provtagning i form av egentest för medarbetare inom kommunal vård och omsorg, socialtjänst samt övrig samhällsviktig verksamhet
Vägledningen kompletteras med en lokal rutin inom respektive kommun/stadsdel och övrig samhällsviktig verksamhet.

Mer information finns hos Direkttest.
Direkttest.se 

Signeringslista för mottagande och packning av prover från egentest för medarbetare

Instruktion: Mottagande och packning av egentest för covid-19, PDF

Till medarbetare som ska genomföra provtagning i form av egentest för covid-19

Instruktion för provtagning i form av egentest för covid-19 - svenska

Instruktion för provtagning i form av egentest för covid-19 - engelska

Instruktion för provtagning i form av egentest för covid-19 - arabiska

Instruktion för provtagning i form av egentest för covid-19 - persiska

Instruktion för provtagning i form av egentest för covid-19 - serbokroatiska

Instruktion för provtagning i form av egentest för covid-19 - somaliska

Instruktion för provtagning i form av egentest för covid-19 - sorani


Senast uppdaterad: 2022-03-30 14:33