Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Vägledning för provtagning i form av egentest för medarbetare

Medarbetare som uppvisar symptom på luftvägsinfektion kan provtas för covid-19 genom egentest. Den här vägledningen tydliggör riktlinjerna kring detta. Motivet till provtagning i form av egentest är att möjliggöra återgång till arbetet så tidigt som möjligt för strategiskt utvalda verksamheter.

Vägledningen innehåller information om hur egentest ska handläggas och genomföras, ansvarsfördelning, organisation för provtagning, instruktioner till chefer och medarbetare samt en instruktion till kommunerna om packning av egentester. Vägledningen ska kompletteras med en lokal rutin inom respektive kommun/stadsdel.

Innehållet i vägledningen bygger på den senaste kunskapen om egentestning vid covid-19 och kan komma att justeras. Den är framtagen av Västra Götalandsregionen i samverkan med Göteborgsregionen, VästKom och övriga kommunalförbund i Västra Götaland.

Vägledning för provtagning i form av egentest för medarbetare inom kommunal vård- och omsorg samt socialtjänst.pdf

Bildspel: Provtagning i form av egentester covid-19.ppt

Information för privata vårdgivare inom kommunalt finansierad vård- och omsorgsverksamhet

Nu finns även information framtaget som ett stöd inför uppstart av provtagning i form av egentester till privata vårdgivare.

Information för privata vårdgivare om egentester i form av provtagning av medarbetare som misstänker smitta av covid-19.pdf

Instruktion för medarbetare som ska genomföra provtagning i form av egentest för covid-19

Instruktion för provtagning i form av egentest för covid-19.pdf


Senast uppdaterad: 2020-05-26 10:38