Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Läkemedelskartläggning

Läkemedelskartläggning genomförs för personer som är 75 år och äldre med kommunal hälso- och sjukvård i särskilt boende och hemsjukvård, där läkemedelsansvaret är övertaget. Målet är att förbättra och optimera läkemedelsanvändningen.

Rapporteringsformulär

Syfte

Syftet med kartläggningen är att belysa användning av olämpliga läkemedel, läkemedel mot psykos och polyfarmaci. Den innefattar även hur många som har fått en fördjupad läkemedelsgenomgång de senaste 12 månaderna. Kartläggningen ska användas som underlag vid förbättringsarbete.

Mål

Målet är att förbättra och optimera läkemedelsanvändningen hos äldre personer med kommunal hälso- och sjukvård.

Bakgrund

Gränsen 75 år och äldre är vald efter Socialstyrelsens indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre.
Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre

Kartläggningen utgår från socialstyrelsens lista över läkemedel med hög risk för biverkningar hos äldre.
Läkemedel som bör undvikas till äldre

Preparaten bör endast användas om det finns särskilda skäl för det. Det ska vidare finnas en välgrundad och aktuell orsak (indikation) för att använda läkemedlet och läkaren ska ha bedömt att den förväntade nyttan med läkemedlet står i rimlig proportion till riskerna. Behandlingen bör också följas upp och omprövas regelbundet med täta intervaller.

Dokument & Rapporteringsformulär

Information läkemedelskartläggning Skaraborg (samma information som här på sidan, som pdf)

Läkemedelskartläggning Skaraborg - ifyllbart excel-ark

Excel-bladet har flera sidor/flikar som ses i nedre kanten – dels läkemedelskartläggningen i flik ett som ni ska fylla i, dels en preparatlista med läkemedel som betecknas som olämpliga i flik två och sist flik tre med instruktion och exempel. När Excel-bladet är ifyllt rapporteras enhetens värden in via rapporteringsformuläret som länkats nedan.

Kerstin Bjälkefur

Närvårdskoordinator Skaraborg
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2022-12-08 19:17