Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Kunskapsutveckling

Många utmaningar är gemensamma för de 49 kommunernas socialtjänst och Västra Götalandsregionens verksamhet. Därför pågår ett arbete med att bygga upp en regional samverkans- och stödstruktur för kunskapsutveckling.

Den regionala stödstruktureren ska kunna försörja kommunerna och regionens verksamheter med ett praktiskt verksamhetsstöd. Den ska också medverka till att skapa förutsättningar för evidensbaserad praktik i hela socialtjänsten och närliggande hälso- och sjukvård. Tanken är också att samverkans- och stödstrukturen ska användas vid implementering av ny kunskap, till exempel nationella riktlinjer och nya metoder.

Dessutom ska den regionala stödstrukturen fungera som arena för lokala och regionala politiska prioriteringar och vara en dialogpart gentemot den nationella nivån i frågor som rör kunskapsutveckling och kunskapsstyrning.

Avsiktsförklaring Regionala stödstrukturer i Västra Götaland 2016-2018

Regionala samverkans- och stödstrukturer

Stödstrukturen syftar till att skapa förbättrade förutsättningar för att bedriva verksamhetsrelevant utvecklingsarbete inom samtliga verksamhetsområden inom socialtjänsten och närliggande hälso- och sjukvård. Sveriges Kommurer och Landsting, SKL, har under flera år stöttat uppbyggnaden av regionala samverkans- och stödstrukturer för kunskapsutveckling inom socialtjänsten.


Senast uppdaterad: 2018-04-26 16:57