Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Tandvårdsintyg och uppsökande verksamhet

Den lagstadgade övre åldersgränsen för fri tandvård höjdes förra året till 23 år. Västra Götalandsregionen och alla andra regioner anpassar sina regler till detta – därför ska unga vuxna inte längre ges intyg för N-tandvård redan som 20-åringar.

Utfärda gärna intyg om N-tandvård från 1 januari det år patienten fyller 24

Intygsbeställningen kommer att uppdateras så att det inte är möjligt att beställa ett tandvårdsintyg förrän i januari det år personen fyller 24 år. Det är fortfarande viktigt att berättigade personer identifieras och får ett intyg i god tid – gärna redan som 24-åringar.

Tandvårdsintyg som är utfärdade till unga vuxna före 2021 fortsätter att löpa sin giltighetstid.

Personer i vissa utsatta grupper har rätt att få intyg om N-tandvård och en årlig munhälsobedömning i sin bostad och nödvändig tandvård vid behov.

Tandvårdssamordning Koncernkontoret har övergripande ansvarar för den uppsökande verksamheten med munhälsobedömningar och för att berättigade personer ges intyg om N-tandvård.

Samverkan – uppföljning – utvärdering

Enligt 3.13 i HoS-avtalet från 2017 ska en överenskommelse mellan VGR och kommunerna reglera samverkan, uppföljning och utvärdering kring både munhälsobedömningarna och utbildningar för omsorgspersonal.
Överenskommelsen 2018 – samverkan om Munhälsa 

Munhälsobedömning

Munhälsobedömning, MHB, är en förenklad kontroll av munhåla, tänder och tandersättningar. Den utförs i bostaden av legitimerad tandhygienist. Personen måste ha ett intyg om N-tandvård och ha tackat ja till MHB. Behovet av insatser bedöms med utgångspunkt från vad patienten eller personalen kan klara av. Tandhygienisten ska vid behov hänvisa till vårdgivare som kan ge N-tandvård.

Utbildning i munhälsovård

En viktig del i den uppsökande verksamheten är den årliga och kostnadsfria utbildningen för kommunens vårdpersonal i allmän munhälsovård. Utbildningen kan varieras med olika teman och anpassas till olika personalgrupper.


Senast uppdaterad: 2018-06-08 16:05