Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Andningsluftsmätare (spiromenter) (ISO-kod: 040330)

Förskrivare

För vuxna

Läkare med specialistkompetens i lungsjukdomar eller allergisjukdomar

För barn och ungdomar

Barnlungläkare

Barnallergolog

Kriterier

Behov av att säkerställa diagnos, kontinuerligt utvärdera behandling och/eller identifiera tidiga förändringar/tecken relaterade till sjukdom i lungorna.

Minst ett av nedanstående kriterier krävs för förskrivning till vuxna:

 • Svårdiagnosticerad astma där tillgängliga diagnostiska verktyg inte varit tillräckligt tydliga.
 • Patient med fastställd astmadiagnos där tillståndet trots behandling är under bristfällig kontroll, för att objektivisera frekvens, grad och dygnsvariation av luftvägsobstruktion.
 • Patient med fastställd astmadiagnos och återkommande svåra försämringsperioder, för att i ett tidigt skede kunna prediktera försämring och intensifiera behandling
 • Patienter efter genomgången lungtransplantation för att upptäcka tidiga tecken till avstötning för att snabbt kunna sätta in åtgärder.
 • Patient med cystisk fibros för tidiga tecken till försämrat tillstånd.
 • Patient med interstitiell lungsjukdom (ILS) för uppföljning och tidiga tecken till lungfunktionsförsämring.

Minst ett av nedanstående kriterier krävs för förskrivning till barn och ungdomar:

 • För patient med astma kan hemmonitorering med spirometri bli aktuell från 6 års ålder vid oklara utredningar, bristande behandlingsresultat, för att kartlägga eller prediktera svåra försämringsperioder eller för att förbättra compliance.
 • Patient efter genomgången lungtransplantation för att upptäcka tidiga tecken till avstötning för att snabbt kunna sätta in åtgärder.
 • Patient med cystisk fibros för tidiga tecken till försämrat tillstånd.
 • Patient med interstitiell lungsjukdom (ILS) för uppföljning och tidiga tecken till lungfunktionsförsämring.

Mål

Att kunna utföra spirometriundersökningar i patientens vardagsmiljö.

Anvisningar

 • Uppföljning ska göras av förskrivaren och förskrivaren ansvarar för överenskommelsen mellan vårdgivare och patient gällande tillgång till mätdata. Till exempel att patienten medhar sina registreringar vid besöket eller att patientens registreringar överförs direkt till vårdgivaren. Se riktlinje om egenmonitorering.
 • Vårdgivaren ansvarar även för administrering av behörigheter inom sin verksamhet för åtkomst till mätdata via molntjänst kopplad till spirometern.

Utvärdering och uppföljning

Utvärdering och uppföljning ska följa den modell som finns i handbokens riktlinjer gällande följa upp och utvärdera funktion och nytta 

Patientens ansvar

Riktlinjer i Handboken gällande patientens delaktighet och ansvar i förskrivningsprocessen

Antal utrustningar

Riktlinjer i Handboken gällande dubbelförskrivning av personliga hjälpmedel

Kostnadsansvar

Sjukhus

Beställningssystem

Sesam LMN

Senast uppdaterad: 2024-02-06 11:13